Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Så här gör Du för att ha inspelad musik i kyrkan

Från och med 1 april 2019 går det bara att spela CD-skiva eller via iTunes i våra kyrkor.

Med jämna mellanrum kommer önskemål om att ha inspelad musik vid gudstjänst, dop, bröllop, konfirmation och begravningar. 

I och med att tjänsten Spotify Business upphör får musik inte längre spelas i förättningar eller i andra offentliga ammanhang utan endast i hemmiljö för ett begränsat antal vänner.  
Det privata Spotify-abonnemanget får inte spelas i offentlig miljö.

Kävlinge församling kommer endast att spela laglig musik från 1 april 2019.

Via CD-skiva - det är tillåtet för en person att ta med sig en CD skiva för att spela upp en låt eller sång.  CD-skivan måste vara i original, det får alltså inte vara en CD-skiva någon bränt själv.
Detta beror på att det lagliga stöd som finns för att bränna en CD för privat bruk inte sträcker sig till att spela upp musik ur den CD:n i gudstjänst eller kyrklig handling.  De ”ljudkällor” som kyrkan lagligen får använda vid gudstjänst och kyrklig handling måste vara ”original” och utgivna med upphovspersonernas samtycke.  En bränd CD-skiva är inte original utgiven med samtycke.

Det är tillåtet för en privatperson att laddad ner en låt eller sång från iTunes och spela upp.

Bakgrund
Att Spotify inte längre får användas beror på avtal om STIM-ersättning gällande licenser/royalty till skivbolagen.  
Vid köp av CD-skiva eller via iTunes så betalas licens/ royalty automatiskt vid köpet.
Svenska kyrkan har ett central avtal med STIM som gör att Kävlinge församling får lov att spela upp musiken offentligt.

Kom ihåg att ange titel och kompositör i eventuellt programblad.

Prata gärna med prästen som Ni har kontakt med i förväg så provspelning kan göras.