Orgelundervisning

för barn

Vill Du lära Dig spela orgel?

Församlingen erbjuder ett begränsat antal platser för orgelundervisning för barn (kostnadsfritt), viss ålder och längd krävs.

Inga förkunskaper krävs, tider bokas efter hand.

Kontakt: Lisa Borssén på 070-276 45 61 eller lisa.borssen@svenskakyrkan.se