Foto: Dieter_G

LSS-kören

För oss med särskilda behov

Vi startar upp 31 mars kl. 16.30 i Korsbackakyrkan !

LSS-kören betyder Låt Sången Sprudla och är för oss som är med i daglig verksamhet (LSS).

Vi träffas några gånger per termin och sjunger allt från dansband till barnvisor.

År 2021
Var:  Korsbackakyrkan kl.16.30-18

När:  31/3, 28/4 och 29/5
          Den 29/5 medverkar vi i högmässan kl.11 i Korsbackakyrkan.

Kontakt:  
Anna Rubin Tfn 046-73 99 16
e-post:  anna.rubin@svenskakyrkan.se