Foto: Dieter_G

LSS-kören

För oss med särskilda behov

LSS-kören betyder Låt Sången Sprudla och är för oss som är med i daglig verksamhet (LSS).

Vi träffas några gånger per termin och sjunger allt från dansband till barnvisor.

Vi träffas:  
29/2 Korsbakcakyrkan kl.17-18

21/3 ROCKA SOCKARNA  Korsbackakyrkan kl.18-19, OBS ! tiden
          tillsammans med församlingens barnverksamhet, barnkör, förskolan
          Stjärnan och Kyrkmusen

25/4 Korsbackakyrkan kl.17-18

23/5 Korsbackakyrkan kl.17-18, Säsongsavslutning
         (ändrat från 30/5 till 23/5)