Foto: Magnus Aronson, IKON

Leva vidare

En grupp för dig som mist en nära anhörig

Leva vidare – är det möjligt?

Det finns inga givna svar och varje människas sorg är unik. Att förlora någon som betytt mycket förändrar hela tillvaron för alltid, både känslomässigt och praktiskt.

Det kan vara befriande att få dela tankar och erfarenheter med andra som känner igen det man själv går igenom. Att få berätta om egna minnen av det som var, det som är just nu och framtiden, kan vara steg på vägen för att leva vidare i en ny livssituation.

Samtalsgruppen Leva Vidare vänder sig till dig som förlorat en livskamrat, en vän eller en nära anhörig. Vi möts i en liten grupp fem gånger. Samtalen rymmer både tårar, vemod och goda minnen. 

Deltagare vittnar om att samtalen är till stöd och öppnar för nya möjligheter och förnyad livsglädje.

Datum för vårens Leva vidare – en samtalsgrupp om sorg:

Torsdagar klockan 15:30-17 på församlingshemmet i Kävlinge
18 april, 2 maj, 16 maj, 30 maj och 19 september 2024.

Anmäl dig senast den 15 april !

För anmälan och frågor hör av dig till Torbjörn Ram, präst