Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Leva vidare

En grupp för dig som mist en nära anhörig

Att drabbas av sorg och plötsligt bli ensam är en svår upplevelse.

Att samtala, dela erfarenheter och upplevelser med andra i liknande situation kan vara en hjälp i sorgen.

Kävlinge församling skickar en personlig inbjudan till de sörjande som bor i församlingen och har mist en make/maka eller sambo/särbo.

Gruppen består av 4 - 8 deltagare (minst 3) och vi träffas fem gånger på Församlingsgården, Västergatan 7 i Kävlinge under en och en halv timme. 

Gruppen tillämpar tystnadslöfte – det som sägs i gruppen, stannar i rummet.