Virke kyrka
Foto: Å-M, Kävlinge förs.

Kyrkan i Virke

Kyrkan är kallstängd september till maj

Under perioden september till  mitten av maj är Virke kyrka kallställd.  Det innebär att vi inte firar gudstjänster eller andra förrättningar i kyrkorummet.  Detta på grund av att inomhusmiljön ej kan säkerställas för de som vistas i kyrkorummet.

Under sommartid kommer flertalet gudstjänster att firas utomhus och vi kommer även att  göra Äppelkatedralen på kyrkogården större.  Det innebär att detta ”rum” ges möjlighet att användas mer.