Kristofers kapell
Foto: Å-M, Kävlinge förs.

Kristofers kapell i Kävlinge

Är stängt fr.o.m 1/3 2023 pga ombyggnad !!

Kristofers kapell, insida
Kristofers Kapell Foto: Å-M, Kävlinge förs.

Kristofers kapell är byggt år 1979 och är uppfört i tidstypisk arkitektur i mörkbrunt tegel.  Byggnadens formgivning kan liknas vid en låda med platt tak.

En ny entré byggdes till år 2007 med ytterväggar i aluminiumzinkplåt.       
Det platta taket täcktes med papp och en lanternin (rund eller polygonal turell (litet torn)) uppfördes mitt på taket.  Kapellets befintliga dörrar i koppar flyttades ut i tillbyggnaden och ersattes med nya pendeldörrar.

Kapellet har fått sitt namn efter helgonet Sankt Kristofer som är Gamla kyrkans skyddshelgon. Sankt Kristofer finns avbildad i Triumbågens insida i Gamla kyrkan.

För att komma till kapellet går man över gångbron som leder in till Nya kyrkogården, det står en klockstapel bredvid kapellet.  Klockstaplen invigdes av kyrkoherde Lars Axel Axelsson den 3 november 1991.

Kapellet används för mindre begravningar samt bisättning för anhöriga.         
Vi lånar ut kapellet till borgliga begravningar. 

Vid Allhelgonahelgen brukar Kristofers kapell vara öppet för en stund av eftertanke och meditation.

Det finns plats för max 20 personer i kapellet.

 

Vägbeskrivning:  Från Storgatan svänger man in vid vändkorset därefter höger på Sunnanväg.  Följ Sunnanväg förbi Olympiaskolan, sväng höger på Kapellvägen (ser ut som en cykelbana men är en väg) så kommer Ni fram till Korsbackakyrkan. Parkera vid kyrkan och gå över gångbron.

 

Källor:

Diverse underlag Kävlinge församling