Korsbacka kyrkan
Foto: Å-M, Kävlinge förs.

Korsbackakyrkan i Kävlinge

Kyrkan är byggd i nygotisk stil och ritad av arkitekt Alfred Arwidius i Malmö och invigdes Första söndagen i advent, 28 november 1897.

Kävlinge Nya Kyrka som den hette från början fick sitt namn Korsbackakyrkan 1982, uppkallad efter backen vid korset (vägkorset). När den byggdes skulle den ersätta Gamla kyrkan men av olika anledningar blev också Gamla kyrkan kvar.

Fasaden är brunrött tegel med vitputsningar på blinderingar och fönsteromfattningar. Strävpelare och tinnar är täckta av kalkstensplattor. Taket bestod från början av skifferplattor som senare ersattes av ett koppartak. Innertaket består av ett kantigt trätunnvalv med sju synliga bjälksparrar och absiden är ett femdelat vitputsat valv.

Dopfunten är av kalksten och troligen (uppgift saknas) kommit till kyrkan 1963. Tidigare stod den i dopkapellet som fanns i koret men 2020 flyttades funten till att stå under predikstolen. 

Glaskorset i triumfbågen är tillverkat av konstnär Erik Haglund 1963.

Krucifix av trä, tillverkat och skänkt av konstnär Forslund 1983 är uppsatt över södra utgången.

Vid en renovering på 1980-talet förändrades delar av kyrkans interiör, bl.a. tillkom den stora orgeln, ritad 1979 av Torsten Leon Nilsson och byggd av Mårtenssons orgelfabrik i Lund, på norrväggen. Den gamla orgeln på läktaren från 1902, enligt uppgift Salomon Molanders sista orgelbygge, sattes då ur funktion men renoverades 2014 så nu har kyrkan två orglar. Kyrkan fick också en stor Malmsjöflygel i början av 2000-talet.

Vid 100-årsjubileet 1997 gjordes nästa större förändring av kyrkan. Bänkarna i de främre kvarteren ersattes med stolar som ger en stor flexibilitet i kyrkorummet. 

Altaruppsatsen, målad av Fredrik Krebs som visar Jesus vid den första nattvarden placerades åter i koret vid altaret. 

Det finns ett flyttbart altare som komplement i kyrkan.

Till påsken 2012 sattes det upp fyra stora tavlor i koret av graffitikonstnären ”Limpo” Fabio da Rocha, föreställande händelser i Jerusalem under påsken. Dessa flyttades permanent till kyrkans västra del påsken 2013.

2014 togs trägolv under bänkar och stolar bort och ersattes av ett terrazzogolv.

2020 gjordes en ombyggnation inne i kyrkan: nytt kök, toalett, skåp och dopkapellet byggdes om till sakristia.

De två malmklockorna i tornet flyttades hit från Gamla kyrkan 1897. Den ena är tillverkad 1747 och den andra 1823.

Kyrkan har mycket bra akustik och har varit plast för många musikarrangemang genom åren.

Altaruppsatsen

Konstnären Fredrik Krebs har bl.a. gjort altartavlor och målningar i Knästorps och Esarps kyrkor i Skåne där han smugit in den hinduiske gudan Shiva, den friheten har han dock inte tagit sig här.

Alfred Arwidius

Trots att arkitekt Arwidius (1861–1915) skapade många byggnader i Malmö, bland annat Valhallapalatset, och i övriga södra Sverige och att han var ledamot av stadsfullmäktige i Malmö 1902–1912, så är det genom sin skandalartade död våren 1915 som han blir ihågkommen. Arwidius omkom i sitt badrum av koloxidförgiftning på en felaktigt installerad gasbrännare för varmvattenberedning och skandal blev det eftersom han påträffades med en likaledes död 16-åriga fabriksarbeterska.

Utdrag är polisrapporten: ”Fredagen den 23 april 1915, klockan 10 på förmiddagen påträffades arkitekten Nils Alfred Arwiduis jämte en okänd kvinna som sedan befunnits vara 16-åriga fabriksarbeterskan Anna Maria Jönsson, liggande döda i badrummet till Arwidius lägenhet å III våningen i huset Nr 5 vid Adelgatan. Båda voro fullständigt nakna och lågo på golvet vid sidan om badkaret”

Om ni vill besöka kyrkan, kontakta Pastorsexpedtionen.

Källor:
· Diverse underlag Kävlinge församling
· ItArk Arkitektkontor AB
· Kyrkguiden
· Polisrapport från 1915