Korsbacka kyrkan
Foto: Å-M, Kävlinge förs.

Korsbackakyrkan i Kävlinge

Kyrkan är byggd i nygotisk stil och ritad av arkitekt Alfred Arwidius i Malmö och invigdes första söndagen i Advent, 28 november 1897.

Kävlinge Nya Kyrka som den heter från början fick sitt namn Korsbackakyrkan år 1982, uppkallad efter backen vid korset (vägkorset).  När den byggdes skulle den ersätta Gamla kyrkan men av olika anledningar blev också Gamla kyrkan kvar.

Fasaden är brunrött tegel med vitputsningar på blinderingar och fönsteromfattningar.  Strävpelare och tinnar är täckta av kalkstensplattor.  Taket bestod från början av skifferplattor som senare ersattes av ett koppartak.  Innertak består av ett kantigt trätunnvalv med sju synliga bjälksparrar och absiden är ett femdelat vitputsat valv.

Dopfunten är av kalksten och troligen (uppgift saknas) kommit till kyrkan år 1963. Tidigare stod den i dopkapellet som fanns i koret men År 2020 flyttades funten till att stå under predikstolen. 

Glaskorset i triumfbågen är tillverkat av konstnär Erik Haglund år 1963.

Krucifix av trä, tillverkat och skänkt av konstnär Forslund år 1983 är uppsatt över södra utgången.

Vid en renovering på 1980-talet förändrades delar av kyrkans interiör, bl.a. tillkom den stora orgeln, ritad år 1979 av Torsten Leon Nilsson och byggd av Mårtenssons orgelverkstad i Lund, på norrväggen.  Den gamla orgeln på läktaren från år 1902, enligt uppgift Salomon Molanders sista orgelbygge, sattes då ur  funktion men renoverades år 2014 så nu har kyrkan två orglar.  Kyrkan fick också en stor Malmsjöflygel i början av 2000-talet.

Vid 100-års jubileet år 1997 gjordes nästa större förändring av kyrkan.  Bänkarna i de främre kvarteren ersattes med stolar som ger en stor flexibilitet i kyrkrummet.  

Altaruppsatsen, målad av Fredrik Krebs som visar Jesus vid den första nattvarden placerades åter i koret vid altaret. 

Det finns ett flyttbart altare som komplement i kyrkan.

Till påsken år 2012 sattes det upp 4 stora tavlor i koret av graffitikonstnären Limpo, föreställande Händelser i Jerusalem under påsken.  Dessa flyttades permanent till kyrkans västra del påsken år 2013.

År 2014 togs trägolv under bänkar och stolar bort och ersattes av ett terrazzogolv.

År 2020 gjordes en ombyggnation inne i kyrkan: nytt kök, toalett, skåp och dopkapellet murades igen.

De två malmklockorna i tornet flyttades hit från Gamla kyrkan år 1897. Den ena är tillverkad år 1747 och den andra år 1823.

Kyrkan har mycket bra akustik och har varit plast för många musikarrangemang genom åren.

 

Altaruppsatsen!

Konstnären Fredrik Krebs har bl.a. gjort altartavlor och målningar i Knästorps och Esarps kyrkor i Skåne där han smugit in den hinduiske gudan Shiva, den friheten har han dock inte tagit sig här.

 

Alfred Arwidius !

Trots att arkitekt Arwidius (1861-1915) skapade många byggnader i Malmö bl.a. Valhallapalatset och i övriga södra Sverige och han var ledamot av stdsfullmäktige i Malmö 1902-1912 så är det genom sin skandalartade död våren 1915 som han blir ihågkommen.  Arwidius omkom i sitt badrum av koloxidförgiftning på en felaktigt installerad gasbrännare för varmvattenberedning och skandal blev det eftersom han påträffades med en likaledes död 16-åriga fabriksarbeterska.

Utdrag är polisrapporten:  "Fredagen den 23 april 1915, Idag klockan 10 på förmiddagen påträffades arkitekten Nils Alfred Arwiduis jämte en okänd kvinna som sedan befunnits vara 16-åriga fabriksarbeterskan Anna Maria Jönsson, liggande döda i badrummet till Arwidius lägenhet å III våningen i huset Nr 5 vid Adelgatan.  Båda vore fullständigt nakna och lågo på golvet vid sidan om badkaret"

 

Om ni vill besöka kyrkan kontakta Pastorsexpedtionen.

 

Källor:

Diverse underlag Kävlinge församling

ItArk Arkitektkontor AB

Kyrkguiden

Polisrapport från 1915