Bli medlem i Svenska kyrkan

Att vara medlem - Inträdesblanketter

Vad roligt att du vill bli medlem i Svenska kyrkan !

Här kan du delta i gudstjänster och välja mellan en mängd aktiviteter för att hitta det som passar just dig.

Skriv ut nedan blankett för inträde och skicka den till: 
Kävlinge församling, Västergatan 7, 244 30  Kävlinge

 

Dop och medlemskap

Dopet är grunden för medlemskap i Svenska kyrkan.  Den som döpts i annan kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte, däremot en ansökan.

Om du inte är folkbokförd i Sverige

Om du inte är folkbokförd i Sverige ska du lämna anmälan om inträde i Svenska kyrkan till en församling som du har eller vill ha en relation med.  Du kan välja vilken församling du vill, här kan du söka.

 

Vid olika tidpunkter i livet har du själv behov av kyrkans verksamhet, vid andra tider är det någon annan som får hjälp tack var ditt medlemskap.

 

Solidaritet – för alla överallt 

•Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla är lika mycket värda oavsett kön, ålder,
   sexuell läggning, trosuppfattning eller hur mycket pengar man har.
•Runt om i Sveriges församlingar och i vår församling finns ett omfattande
  socialt arbete, där alla är välkomna.
•Det finns aktiviteter för ensamma, gamla och socialt utsatta människor.
•Svenska kyrkan ger alltid alla möjlighet att få någon att tala med.

Genom att vara medlem bidrar du till att både du och andra kan ta del av
kyrkans viktiga sociala arbete.

 

Barn, unga och vuxna

Största delen av medlemsavgiften går till den lokala församlingens arbete med att skapa mötesplatser för barn, unga och vuxna.

Du kan ta del av alla våra aktiviteter, till exempel: 
öppna verksamheter för föräldrar och barn, barngrupper, ungdomsgrupper, körer för alla åldrar, konfirmandgrupper, syföreningar, bibelstudiegrupper och samtal med präst.

Ditt bidrag ger barn, ungdomar och vuxna möjlighet att växa i självkänsla och tro och att finnas med i en gemenskap.

 

Musik och körer

I vår församling kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, som vi har för alla åldrar, lära dig spela orgel eller få del av varierad musik i våra gudstjänster.

Din medlemsavgift gör det möjligt för alla att ta del av vår vackra musikskatt.

 

Kyrkobyggnaderna – Historiska landmärken

En del av din medlemsavgift går till underhåll av våra vackra kyrkor och kyrkogårdar, som är en del av vårt kulturarv.

Över hela Sverige finns närmare 3 400 kyrkobyggnader, kapell och bönhus som hör till Svenska kyrkan.

Alla dessa byggnader ser olika ut. De allra flesta används för sitt ursprungssyfte – att vara gudstjänstrum.

Du bidrar till att kyrkorummen finns för såväl gudstjänster, som för stillhet 
och eftertanke samt som historiska landmärken.

 

Olyckor, kriser och katastrofer

Svenska kyrkan har stor erfarenhet av att möta människor i sorg och kris. 
Därför agerar kyrkan när det inträffar en kris eller katastrof.

Tsunamin i Asien, Estoniakatastrofen, diskoteksbranden i Göteborg och 
stormen Gudrun är exempel på större insatser där Svenska kyrkan arbetade 
aktivt, både på plats och på hemmaplan.

Svenska kyrkan samverkar med myndigheter och andra aktörer, lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt. 
Vi öppnar upp våra kyrkorum och kyrkan blir en stilla plats för tankar och för att 
möta de sörjande.

De konkreta insatserna sker i den församling där en olycka skett, eller där de drabbade bor. Vid personliga kriser finns kyrkan till hands dygnet runt för alla.

Din medlemsavgift gör skillnad för den enskilde eller för ett samhälle som 
har drabbats av kris och sorg.

 

En plats för eftertanke

Kanske känner du en längtan inom dig efter något mer i vardagen, en förhoppning om att det ska finnas en djupare mening i allt?

Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud, möjlighet till eftertanke, tro 
och engagemang.

Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska 
kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen 
och sorgen.

Oavsett vilka vi är erbjuder Svenska kyrkan, både här hemma och runt om i världen genom Svenska kyrkan i utlandet, ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud – Gud som befriar och bär oss genom livets alla händelser.

Ditt bidrag ger möjlighet till en levande kyrka för alla som vistas i vår 
församling.

 

Välkommen med dina synpunkter!

Ditt medlemskap i Svenska kyrkan behövs, både för dig själv, din närmsta 
omgivning, din lokala kyrka och för människor i andra länder.

Mycket av Svenska kyrkans verksamhet handlar om att stå på de utsattas och svagas sida, om att ge en röst och ett sammanhang åt alla människor.

 

Vid frågor, kontakta gärna:
kyrkoherde Johanna Juhlin tfn 046-73 99 01 
johanna.juhlin@svenskakyrkan.se 

 

Här kan du söka vilken församling du tillhör.