Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Information betr. fakturor för tvätt av gravsten/gravskötsel

Erbjudanden från privat gravskötselföretag

Just nu får Svenska kyrkan många frågor från oroliga gravrättsinnehavare/anhöriga om erbjudanden från ett privat företag (Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB) angående tvätt av gravsten som skickas hem till många gravrättsinnehavare. Erbjudandet i brevet, som kan uppfattas som en faktura, kommer från ett privat gravskötselföretag och har ingenting med Kävlinge församlings begravningsverksamhet att göra. 

  • Det är inte Svenska kyrkan i Kävlinge som skickar dessa brev, vi har alltid vår logotyp (se bild nedan!) på brev, fakturor och kuvert.

  • Kävlinge församling har inte lämnat ut gravrättsinnehavares namn och adress.

  • Gravskötsel är en frivillig tjänst man efterfrågar och därefter aktivt själv beställer hos Kävlinge församling. Vi skickar aldrig fakturor på något man inte beställt. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Kontaktuppgifter

Kävlinge församling

Telefon: 046-73 99 00, 9.30–12, onsdagar stängt
Mejl: kavlinge.forsamling@svenskakyrkan.se 

Post/Besöksadress: Västergatan 7, 244 30  Kävlinge