Information betr. våra Minneslundar

Det här gäller....

Minneslunden är en gravplats med gemensam och anonym karaktär och är en plats för just minnen.  Minneslunden är också en symbol för alla människors lika värde och vår gemensamma jord.  Det är viktigt att respektera det val som personerna som ligger i minneslunden och/eller deras anhöriga har gjort genom att inte göra sina egna dekorationer på gravplatsen. 

För att minneslunden skall vara en fin och fridfull plats gäller följande: 

·         Snittblommor får sättas i kyrkans vas vid minnessten. 

·         Det är ej tillåtet med plastblommor.

·         Krukväxter sätts på anvisad plats.

·         Ljuslyktor och krans får sättas/läggas på anvisad plats under 
          period 28/10 - 28/2.

·         Anhöriga ansvarar själv för ljuslyktorna. De lyktor som inte blivit
          borttagna finns hos vaktmästarna t.o.m. 1/5, därefter kommer
          lyktorna att kastats eftersom vi inte har möjlighet till förvaring.  

·         Mellan period 1/3 – 27/10 är det inte tillåtet att sätta ljuslyktor.
          Dessa tas bort av vaktmästarna. Ljusbord sätts ut vid minnessten
          inför Allhelgonahelgen och tas bort 1/3.

·         Gravljus sätts i ljusbärare eller på ljusbordet. Tänk på att inte sätta
          för många ljus i ljusbärare eftersom det blir varmt och då kan
          glaset spricka.

·         Det är inte tillåtet att sätta: marschaller, ledljus, gel-ljus,
          värmeljus, blockljus i våra ljusbärare eller vårt ljusbord. 

·         Det är heller inte tillåtet med minnesstenar eller andra
          prydnasföremål i vår minneslund. 

Det är kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för skötseln i minneslunden och otillåtna föremål tas bort av dessa.

Vänligen kontakta arbetsledande förman Marie Malmström
tfn 0730-925820 vid frågor.

Kyrkogårdsförvaltningen: 046-73 99 00 kl.9.30-12, onsdagar stängt