Foto: Å-M

Gravstenar

Står stenen stadigt eller är den lös ?

Gravstenar inom Kävlinge Församling

Enligt begravningslagen kapitel 7 §30

  • Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som vistas på kyrkogården samt återlämnade och kulturminnesmärkta gravstenar och platser
  • Gravrättsinnehavare ansvarar för gravplats och gravsten samt bekostar återmontering av gravsten ifall detta behövs

Enligt Centrala Gravvårds Kommitténs (CGK) anvisningar får inga stenar limmas utan ska gjutas med cementbruk och klara 35kg dragkraft utan att välta.   Stenar som är 30-150cm höga ska ha minst två dubbar och vid behov ska sten dubbas om.

En normalstor sten väger mellan 175 och 350kg.

Om en gravsten är lös kontaktas gravrättsinnehavare för åtgärd, kyrkogårdsförvaltningen har rätt att lägga ner stenar om de bedöms utgöra en risk för besökare och anställda.

 

Olika åtgärder för lös gravsten:

  • Kontakta stenhuggare eftersom det är ett riskabelt arbete
  • Åtgärda sten själv
  • Våra vaktmästare lägger ner sten

Krav:

Om man åtgärdar sten själv, ska den förankras enligt CGKs anvisningar om sten ska vara stående, hur bestämmer gravrättsinnehavare själv, ska dock vara snyggt monterad på ett säkert sätt.

Eventuella skador som kan uppkomma i samband med montering eller efter är gravrättsinnehavarens ansvar.

Eventuella skador som kan uppkomma i samband med montering eller efter är gravrättsinnehavarens ansvar.

 Gravrättsinnehavare har normalt sett ett halvår på sig att åtgärda stenen.

Gravstenar som inte blivit åtgärdade ska tas bort av gravrättsinnehavare eller överlåtas på kyrkogårdsförvaltningen.