Bilden visar Församlingsgården från utsidan
Foto: Å-M Nilsson, Kävlinge församling

Församlingshem

Församlingsgården & Birgittasalen, Församlingssalen & Rinnbo

Församlingsgården ligger på hörnet Västergatan och Slöjdgatan.

Ingång till pastorsexpeditionen, Församlingsgården, sker från Västergatan 7 och till Birgittasalen från Slöjdgatan.

Det är hit Ni ringer för att boka dop eller vigsel i någon av våra kyrkor eller om ni har frågor om våra kyrkor, kyrkogårdar m.m.

Förutom pastorsexpedition finns här också kyrkoherde, präster, diakon, kantorer, barn- & ungdomsledare, kyrkovaktmästare & husmor.

Kontakt med personal

 

Kontaktuppgifter

Kävlinge församling

Telefon: 046-73 99 00, 9.30–12, onsdagar stängt
Mejl: kavlinge.forsamling@svenskakyrkan.se 

Post/Besöksadress: Västergatan 7, 244 30  Kävlinge

Birgittasalen

Församlingsgården

Församlingssalen

Södervidinge kyrka

Rinnbo

Församlingshem