Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingshem

Pastorsexpedition & Birgittasalen samt Rinnbo

Församlingsgården ligger på hörnet Västergatan och Slöjdgatan.

Ingång till pastorsexpeditionen sker från Västergatan 7 och till Birgittasalen från Slöjdgatan.

Pastorsexpeditionen är öppen måndag till fredag kl. 10-12 telefon 046-73 99 00 och det är hit Ni ringer för att boka dop eller vigsel i någon av våra kyrkor eller har frågor om våra kyrkogårdar.

Förutom pastorsexpedition finns här också kyrkoherde, präster, diakon, kantorer, barn & ungdomsledare samt kyrkovakmästare och församlingsvärd.