Församlingsgården
Foto: Å-M, Kävlinge församling

Församlingshem

Pastorsexpedition & Birgittasalen samt Rinnbo

Församlingsgården ligger på hörnet Västergatan och Slöjdgatan.

Ingång till pastorsexpeditionen sker från Västergatan 7 och till Birgittasalen från Slöjdgatan.

Pastorsexpeditionen är öppen helgfria vardagar utom onsdagar kl. 9.30–12.00, telefon 046-73 99 00, och det är hit Ni ringer för att boka dop eller vigsel i någon av våra kyrkor eller om ni har frågor om våra kyrkogårdar.

Förutom pastorsexpedition finns här också kyrkoherde, präster, diakon, kantorer, barn- & ungdomsledare samt kyrkovakmästare och församlingsvärd.