Uggleholk, Virke kyrka
Foto: Lars Håkansson

Församlingens miljökyrka

Att omvandla Virke kyrka till en miljökyrka ligger helt rätt i tiden, hela skapelseberättelsen handlar egentligen om miljön.

Idén till att omvandla Virke kyrka till en miljökyrka fick kyrkoherden under ett miljöarbete i Slovakien år 2014.  

Redan nu finns bikupor som främjar pollinering och en uggleholk är uppspikad.  Tanke fanns också att vi skulle ha får som gick och betade runt kyrkan, därav stängsel.  Tyvärr så blir det inte så pga stöldrisk av fåren utan nu kommer det bli en äng av vilda blommor för att främja våra bi och andra insekter.

Våra gudstjänster har alltid ett ekologiskt tema och efteråt kan besökarna köpa närproducerade saker av våra utställare.

April år 2017 gav Länsstyrelsen tillstånd till att göra en äpplelund och en äpplekatedral där vi kan fira utomhusgudstjänster.  Det första äppelträdet planterades Kristi Himmelsfärdsdagen och äppellunden börjar ta form.

I Äppelkatedralen kan man bli döpt eller vigd, kontakta pastorsexpeditionen för bokning.

Kyrkan är en av fem i stiftet som ingår i ett pilotprojekt om framtidens användning av kyrkobyggnader.

I det första skedet är det stiftet som står för kostnaden sedan hoppas vi på EU-pengar så det kommer inte att bli något större kostnad för församlingen.

Vi hoppas att kunna återställa kyrkans interiör så som den såg ut i början av 1800-talet, bla. avseende altarprydnaden.

Många förslag finns med det är i slutändan Länsstyrelsen som bestämmer vad som går att genomföra.

Heikki Ranta, stiftsantikvarie på Lunds stift säger -Det ligger helt i vår linje hur kyrkan ska arbeta med grön teologi och det är ett spännande arbete som vi stöder helhjärtat.  

 

 

 

Källa:

Heikki Rantas uttalande kommer från en artikel i Kävlinge Nya lokaltidning 25/3 2015