Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingens miljökyrka

Att omvandla Virke kyrka till en miljökyrka ligger helt rätt i tiden, hela skapelseberättelsen handlar egentligen om miljön.

Idén till att omvandla Virke kyrka till en miljökyrka fick kyrkoherden under ett miljöarbete i Slovakien år 2014.  

Redan nu finns bikupor som främjar pollinering och en uggleholk är uppspikad.  Vi ska också ha får som betar precis som i svunna tider, bara Länsstyrelsen ger klartecken för staket, annars får "herden" agera herde.

Våra gudstjänster har alltid ett ekologiskt tema och efteråt kan besökarna köpa närproducerade saker av våra utställare.

April år 2017 gav Länsstyrelsen tillstånd till att göra en äpplelund och en äpplekatedral där vi kan fira utomhusgudstjänster.  Det första äppelträdet planterades Kristi Himmelsfärdsdagen och äppellunden börjar ta form.

I Äppelkatedralen kan man bli döpt eller vigd, kontakta pastorsexpeditionen för bokning.

Kyrkan är en av fem i stiftet som ingår i ett pioltprojekt om framtidens användning av kyrkobyggnader.

I det första skedet är det stiftet som står för kostnaden sedan hoppas vi på EU-pengar så det kommer inte att bli något större kostnad för församlingen.

Vi hoppas att kunna återställa kyrkans interiör så som den såg ut i början av 1800-talet, bla. avseende altarprydnaden.

Många förslag finns med det är i slutändan Länsstyrelsen som bestämmer vad som går att genomföra.

Heikki Ranta, stiftsantikvarie på Lunds stift säger -Det ligger helt i vår linje hur kyrkan ska arbeta med grön teologi och det är ett spännande arbete som vi stöder helhjärtat.  

 

 

 

Källa:

Heikki Rantas uttalande kommer från en artikel i Kävlinge Nya lokaltidning 25/3 2015

Solpaneler på taket !

Tanken att sätta upp solpaneler på Virke kyrka har funnits med församlingen i fyra år, orsaken var att taket var i dåligt skick och behövdes renoveras.

Nu är det klart !, kyrkan blir en av de första kulturhistoriskt lagskyddade kyrkorna i Sverige som får sätta upp solpaneler på taket.

Virrke kyrka, som byggdes 1862, har ett tak belagt med skiffer från Wales.  Det är ett material som var något av en statussymbol vid mitten av 1800-talet och som berättar om tidens framväxande järnvägar och dess betydelse för byggnadsmaterialen.

På motsvarande sätt är solpaneler ett material med hög ambitionsnivå, både tekniskt och moraliskt.  Vi kommer att lägga ny walesisk skiffer på norra sida så den kulturhistoriska kärnan finns kvar med allt vad den berättar om.