Dikter & Verser

Klockorna ringa så sakta till ro. Nu har Du funnit ett ljusare bo. Aftonens stjärna lyser så blid. Vila i frid. Vila i frid.     av okänd.

Dikter och verser är ett vackert sätt att hedra den bortgångne.

De kan t.ex. användas i agenda vid begravning, vid urnsättning eller till minne av/kondeleans.

Om Ni vill läsa dikt eller vers under begravningscermonin, berätta det för prästen så Ni kan planera när de ska läsas upp.

Vår vaktmästare läser en dikt i samband med urnsättning om man så önskar.

 

Dikter

Verser