Foto: Linda Mickelsson, IKON

Diakoni

Omsorg om och kärlek till medmänniskan

Att bedriva diakoni är en av kyrkans viktigaste uppgifter. Detta sker genom att visa på den kristna kärleken, barmhärtigheten och medmänskligheten.

Det finns många tillfällen i livet när vi kan behöva någon att prata med.  Kanske behöver vi just bara dela livet med någon – finna tröst, hopp och glädje i ett enskilt samtal eller i en gemenskap med andra.

Ibland är livet inte så lätt att leva.  Erfarenheten har visat att det kan vara till stor hjälp att tala med någon utanför den närmaste bekantskapskretsen.

Det kan vara olika situationer i våra liv som drabbar oss. En skilsmässa, någon jag älskar dör, mitt barn mobbas eller jag blir arbetslös är bara några exempel på svårigheter som man kan möta.  En obegriplig ångest, olust, depression eller känsla av meningslöshet är andra exempel.

Tystnadsplikt råder.

Välkommen att höra av dig!

Diakon Anna Rubin

 

Kyrkans sociala arbete kallas för diakoni 

Diakonin är kyrkans uppdrag att visa omsorg om medmänniskan och skapelsen. Ibland kallas diakonin också för kyrkans sociala arbete.

Diakoner är de personer som är utbildade för att arbeta med diakoni. Du känner igen diakonen på den gröna skjortan med den vita lilla kragen. Men alla i församlingen kan på olika sätt visa omsorg om medmänniskan.

Diakoner kan ge praktiskt stöd

Grubblar du över personliga relationer, livets mening, tron eller något annat? Det kan hjälpa att prata med någon för att få ordning på tillvaron. Boka ett samtal med en diakon i församlingen, eller någon annan medarbetare. Just diakoner har tystnadsplikt och de för inte journal över samtalet.

En diakon är också en medvandrare i livet. Kyrkans diakoner kan till exempel hjälpa dig som vill ha stöttning i möten med kommunen eller myndigheter. Du kan få sällskap och stöd, eller hjälp att till exempel fylla i blanketter. Diakoner kan också hjälpa dig att söka ekonomiskt stöd.

Du är välkommen, oavsett vem du är

Du är välkommen till kyrkans diakoni. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan. Det kostar inget att träffa, samtala eller få annat stöd av en diakon eller en annan medarbetare i församlingen.

Gud har uppmanat kyrkan att visa kärlek till människor, dela gemenskap och värna om natur och klimat. Kyrkan ska kämpa för rättvisa och solidaritet och särskilt möta människor som befinner sig i utsatta situationer.