Foto: Linda Mickelsson, IKON

Diakoni

Omsorg om och kärlek till medmänniskan

Att bedriva diakoni är en av kyrkans viktigaste uppgifter. Detta sker genom att visa på den kristna kärleken, barmhärtigheten och medmänskligheten.

Det finns många tillfällen i livet när vi kan behöva någon att prata med.  Kanske behöver vi just bara dela livet med någon – finna tröst, hopp och glädje i ett enskilt samtal eller i en gemenskap med andra.

Ibland är livet inte så lätt att leva.  Erfarenheten har visat att det kan vara till stor hjälp att tala med någon utanför den närmaste bekantskapskretsen.

Det kan vara olika situationer i våra liv som drabbar oss. En skilsmässa, någon jag älskar dör, mitt barn mobbas eller jag blir arbetslös är bara några exempel på svårigheter som man kan möta.  En obegriplig ångest, olust, depression eller känsla av meningslöshet är andra exempel.

Tystnadsplikt råder.

Välkommen att höra av dig!

 

 Diakon Anna Rubin

tfn 046-73 99 16 · 070-245 67 77

e-post anna.rubin@svenskakyrkan.se