Foto: iXimus Pixabay

Corona-tider

Vi fortsätter att hålla dop, vigslar och begravningar med max antal personer i kyrkan, se nedan. Tyvärr måste vi ställa in flera av våra aktiviteter och gudstjänster läs mer om detta här!

Kävlinge församling väljer att visa omsorg och ta vårt ansvar för att begränsa riskerna för eventuell smittspridning, särskilt vid våra gudstjänster och sammankomster.

Vi gör uppehåll i all vår verksamhet från 28 oktober, med hänvisning till nya skärpta råd som Region Skåne tagit fram.   

Det gäller:
Lekkyrkis
Miniorer
Juniorer
Toniorer
Ungdomsgrupp
Samtliga körer
Babyrytmik
Biljard
Filmkväll den 25/11
Allsång den 17/11 och 8/12
Frivoiteter
Dragspel
Öppen kyrka

Sedan tidigare är Tisdagsträffen, Tisdagskören och Sopplunchen inställda och kommer så vara även efter den 20/11.

Dop-, vigsel-, begravningssamtal kommer under denna tid hållas per telefon.

Fr.o.m 1/11 kommer begravningar endast hållas i Korsbackakyrkan och det går inte att hyra Birgittasalen. 

Vi kommer att spela in och lägga ut en enklare form av gudstjänst som församlingsbor kan följa på hemsidan och facebook.


Begravning, Dop och Vigsel:

Max antal personer, som det ska vara 2 meter mellan, exkl. vår personal vid begravning, dop och vigsel i våra kyrkor är:
Korsbackakyrkan max 20 personer vid begravning, exkl. vår personal
Det går att boka dop och vigsel, max 8 personer, exkl. vår personal.

Södervidinge kyrka, Lilla Harrie kyrka, Stora Harrie kyrka och Virke kyrka går ej att boka begravning.  Urnsättning max 20 personer, exkl. vår personal, 2st.
Det går att boka dop och vigsel max 8 personer, exkl. vår personal.

Gamla kyrkan, Kristofers kapell och Birgittasalen: Går ej att boka !

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/