Människor går på en stig förbi ett träd med en skylt med texten Begravningsplats.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Begravningsombud

Vad gör begravningsombudet ?

Begravningsombud

För Kävlinge församling är Ulf Nordström begravningsombud och honom når du på 070-741 70 55 eller via nordstrom1945@gmail.com 

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda.
Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift).  Begravningsombud ska granska att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.

Begravningsverksamhet är de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser.

Vad gör begravningsombudet?

  • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

 

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/skane/bo-och-leva/livshandelser/begravningar/begravningsombud.html