Bårtäcke

Kävlinge församling har ett bårtäcke som man kan få låna vid begravning.

Bårtäcke liggande över altarring med altare och kor i bakgrunden
Foto: Carina Fredin, Kävlinge församling