Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Babyrytmik 0–18 månader

Välkommen till en stunds sång, lek och bus!

Är du hemma med ditt barn som är 0–18 månader?.  I babyrytmik får du en rolig stund tillsammans med andra stora och små.  Vi jobbar med barnens utveckling av sinnena med hjälp av musik och rytmer. 
Ingen föranmälan.

Vi träffas tisdagar kl. 11.00–11.40 i Korsbackakyrkan.

Ledare:  Elisabeth Andersson  Tfn: 070-319 04 86
e-post:  elisabeth.a.andersson@svenskakyrkan.se