Foto: Mattias Hjalmarsson/IKON

Våra kyrkor

Katrineholmsbygdens församling finns i både stad och landsbygd. Vi har 10 stycken kyrkor, 8 stycken kyrkogårdar och 2 stycken kapell varav en är i bruk.

Skogskapellet

Vårt begravningskapell för alla sorters begravningar, religiösa, borgerliga eller i egen regi. Kapellet har ca 100 sittplatser.