Foto: Mattias Hjalmarsson/IKON

Våra kyrkor

Katrineholmsbygdens församling finns i både stad och landsbygd. Vi har 10 stycken kyrkor, 8 stycken kyrkogårdar och 2 stycken kapell varav en är i bruk.