Sköldinge kyrka

Sköldinge kyrka ligger inte "mitt i byn" utan på vänster sida om väg 55 mot Flen. Församlingshemmet var förr traktens folkskola.

Kyrkan uppfördes på 1100-talet med ett långhus och ett smalare kor. En sakristia på korets norra sida byggdes på 1200-talet. Under 1300-talet förlängdes kyrkan åt öster till sin nuvarande längd och det raka koret tillkom. Vid slutet av 1400-talet byttes det gamla tunntaket ut mot fem tegelvalv. Valven försågs med kalkmålningar under tiden 1590-1609.

Vid en ombyggnad på 1650-talet breddades kyrkan mot söder och blev tvåskeppig och samtidigt tillkom ett gravkor till höger om koret. 1672 byggdes nuvarande sakristia. Klockstapeln som är av trä är från år 1700. Dopfunten av sandsten är från 1100-talet. Predikstolen tillkom 1656 när kyrkan byggdes om. Altarskåpet är svensktillverkat och är från 1500-talet.

2014 genomfördes en omfattande restaurering invändigt. Alla väggar och takytor rengjordes. Det har konserverats och lagats lös puts och färg. Vissa områden som har fått saltskador har avsaltats och både nya och gamla lagningar har retuscherats så att de smälter väl in och inte syns efteråt. Det har gjorts en uppskattning om att det finns lös puts och färg på mindre än 1% av ytan.
Alla dekormålningar har tvättats försiktigt med sk Gomme pane, en gummiliknande massa som bakas på vetemjöl, vatten, målarsoda och kopparsulfat.  På alla de övriga, vita ytorna har man i stället använt en rengöringssvamp kallad Wishab. 
Listan på vad som ska användas för material till renoveringen är lång och i detalj specificerad. Det är viktigt att bevara den historia och kulturarv som våra kyrkor innebär

Detta arbete har skett i samarbete med riksantikvarieämbetet, efter tillstånd hos länsstyrelsen. Sörmlands museum är antikvarisk medverkande (kontrollant) som ser till så att vi följer länsstyrelsens beslut.


Ta en rundtur i kyrkan genom att klicka på länken under.

Gå på rundtur