Nävertorps kyrka

Nävertorps kyrka är en ung kyrka. Gudstjänst firades första gången 20 februari 1966 och kyrkan invigdes 15 maj samma år. Vid Nävertorps kyrka finns ett klockspel från samma år som kyrkan. På kyrkans gavlar finns ett kors i väster och i öster ett Kristusmonogram. Kyrkans fönster är små men vackra och försedda med glasmålningar. I korets glasmålning finner man innerst evangelisterna Matteus (ängel eller bevingad människa), Markus (lejon), Lukas (oxe) och Johannes (örn). Dopfunten, liksom altaret, är tillverkad av småländsk granit och fönstren föreställer uppifrån: Guds öga, korset och duvan (symbol för den Helige Ande).

Klicka här för att ta en rundtur i kyrkan

Adress:

Blomstervägen 14 641 50 Katrineholm
N58*59.22´E 16*11,16´