Foto: Kristina Sturk Hirvinen

Floda kyrka

Floda kyrka ligger i Flodafors by, Floda socken norr om Katrineholm, en medeltida socken i den östra delen av sörmländska sjöplatån.

Kyrkan är byggd av sten och uppfördes ursprungligen under 1100-talet. År 1818 brann kyrkans tak och 1872 störtade tornet in varför kyrkan var i stort behov av upprustning. Man valde då att låta bygga en ny kyrka och antog arkitekten A.H. Häggs förslag vilket resulterade i en stor gotiskkatedral av tegel. Hägg anpassade varsamt den gamla kyrkans medeltida skepp och det Kaggska gravkoret till den nya kyrkan. Dopfunten i Kaggska gravkoret skänktes år 1671 av Petrus Kyronus till minne av hans första hustru Anna Wudd.

Floda nya kyrka, som invigdes 1888, torde vara en av landets märkligaste landsortskyrkor och har liknats vid en pittoresk katedral. I socknens centrum fanns kyrkan och till kyrkomiljön hörde sockenstuga, skola, fattighus, sockenmagasin och prästgård. Bebyggelsen kring Floda kyrka är ett tydligt exempel på en äldre,väl bevarad omgivning.

Klicka här för att ta en rundtur i kyrkan

Byggnadshistorik

1100 – 1199 Floda kyrka byggs och långhuset finns i dag kvar som en del av kyrkans norra skepp. Senare byggdes även ett torn i väster till.

1380 – 1490 Kyrkan utvidgas åt öster och östgaveln görs bredare än den västra. En sakristia tillfogas norr om koret.

1414 Kyrkan härjas av en brand.

1450 Kyrkan valvslås. Nytt altarskåp införskaffas, förmodligen nordtyskt arbete.

1480 – 1489 Valven förses med kalkmålningar av Albertus Pictor, konstnär/dekormålare.

1630 – 1669 Kyrkan utvidgas i söder och blir tvåskeppig. Medeltida murpelare i söder omformas till fristående valvstöd. Port anordnas i sydväggens östligaste travé (avståndet mellan två bjälklagsbärande stöd) samt söder om torneti den nya västgaveln. Donation av fältherren Lars Kagg.

Änkan Agneta Ribbing lät uppföra det Kaggskagravkoret över Lars Kagg(död 1661)

1818 Tornspiran och kyrkans yttertak förstörs av ett blixtnedslag.

1880 – 1888 Ny kyrka uppförs i nygotisk stil av tegel, med detaljer i kalksten, tak och tornspira med skiffer. Den gamla medeltida kyrkan bl a sakristian, norra sidoskeppet och gravkoret ingår nu i den nya kyrkan. Ett nytt sidoskeppi söder tillfogas och kyrkan blir treskeppig. Ett dopkapell byggs till ivinkeln till tornet. Vid midsommar 1888 invigs den nya kyrkan.

1934 Elektrisk belysning installeras

1941 – 1942 Medeltidsmålningarna konserveras

2000 – 2004 Kyrkan handikappanpassas. Predikstol i renässansstil införskaffades 1662. Skänkt av Elisabeth Månesköld.

Dopfunt av sten med lock, buren av en putto (liten pojke) skänktes 1671 av assessor P Kyronius. Nytt altarskåpinförskaffades 1450.