Barn

...om öppen kyrkis, miniorer och körer för barn

Kyrkstök

En öppen verksamhet med mat, andakt och ibland lite pyssel.
Kostnad 30kr/familj eller 20kr/person. 

Familjemässor och gudstjänster för stora och små

Dessa mässor och gudstjänster firas regelbundet i våra kyrkor.
Håll utkik efter dem i vårt programblad, hemsida och facebook.

Söndagsskola

I Katrineholms kyrka har vi varje söndag i samband med högmässan
kl 11.00, en egen samling för barnen. Vi går en trappa ner och fördjupar
oss i dagens tema på ett lekfullt sätt. Vid nattvarden går vi
upp och de som vill får gå fram med sina anhöriga, för att ta del av
nattvarden. Söndagsskolan leds av våra barnledare.

Skolsamarbete

Inför påsk och jul ordnar vi upplevelsevandringar för olika årskurser i
skolorna. Vi har även personal som är utbildade i Bibeläventyret. Ett arbete
som är en ickekonfessionell undervisning om bibelns berättelser, som
bygger på de stora berättelserna i bibeln och visar var kristendom,
judendom och islam knyts samman i bibeln.