Foto: Kristin Lidell/Ikon

Volontärarbete

Alla volontärer gör ett oerhört viktigt arbete och vi önskar att bli fler!

Att vara volontär innebär att du ger av din tid och inte får lön men är försäkrad när du arbetar hos oss. Du bestämmer själv hur länge du vill vara volontär, det kan vara från en timma och längre tid. Det viktigaste är att du kan hitta/eller ge förslag på arbete, som känns bra för dig. Här presenterar vi något av vad vi gör idag.

serveringsgrupp

I församlingshemmens kök finns många olika arbetsuppgifter, till exempel kaffekokning, göra smörgåsar, duka, diska, lättare matlagning och servering.

unga ledare

Ung ledare är Du som fyllt 15 år och uppåt.
Stiftet har utbildning för unga ledare som vi använder oss av.
Som ung ledare får Du vara med i kyrkans barn och ungdomsarbete eller annan verksamhet. Den bästa grunden för att vara ung ledare är att Du är konfirmerad.

socialt arbete

Inom församlingens diakoni finns rum för möten där vi bland annat hjälps åt att laga soppa. Vid dessa tillfällen samlas människor med olika behov. Här samtalar vi om livet. Inom vårt sociala arbete pågår kontinuerligt en samtalsutbildning för den som så önskar.

gåvorna

är en mötesplats, kafé och secondhandbutik som Katrineholmsbygdens församling driver. För dig som volontär finns det många olika uppgifter att delta i. En av de viktigaste uppgifterna är att möta kunderna i butiken, både i kassan och vid kaffeborden.
Vi hjälps åt, efter bästa förmåga, med att städa och damma lokalerna, skänkta varor ska packas upp, sorteras, rengöras, prismärkas och placeras ut i butiken. Kaffe ska bryggas och disk tas om hand.

En volontärröst: Som volontär inom Katrineholmsbygdens församling har jag engagerat mig inom ett par olika områden, som jag tycker är viktiga. Det finns ju en hel del att välja emellan så man kan säkert hitta något som passar en själv. Att vara volontär betyder två viktiga saker för mig: • Dels att få vara med och göra en insats i en verksamhet som arbetar med att underlätta tillvaron för människor med svårigheter av olika slag. • Dels att få vara en del av en gemenskap och ett sammanhang som ger mig mycket tillbaka.

gudstjänst

Katrineholmsbygdens församling har ett rikt utbud av gudstjänster. Vi delar på uppgifterna och det finns uppdrag för de flesta.
Det finns möjlighet att bära kors och ljus, läsa bibeltexter, dela ut psalmböcker, vara en av dem som möter gudstjänstbesökare när de kommer
till kyrkan.

körsång

Utmärkande för Katrineholmsbygdens församling är det fantastiska utbudet av musik, ca 10 vuxenkörer och lika många barnkörer. Att sjunga i kör är berikande både för dig som sjunger och för alla som får njuta av sången i gudstjänst och på konserter.

mötesplatser

Det finns i stort sett mötesplatser med program i alla våra församlingshem, det finns att läsa på hemsidan och i vårt månadsblad, vilket finns att hämta i våra kyrkor och församlingshem.

diakoni

betyder tjänst. När den kristna tron blir omsatt i praktisk handling.
Många volontärer har funnit sitt engagemang i något som de brinner för. Du kanske är intresserad av att göra hembesök på vårdinrättningar eller i hem, anordna mötesplatser i församlingshem, för den som vill träffas och ha trevligt tillsammans med andra eller att samla in pengar till välgörande ändamål.

utbildningsdagar

Församlingen ordnar kontinuerligt kursdagar för volontärer, där vi möts från olika verksamheter. Dessa dagar är naturligtvis kostnadsfria och brukar vara mycket uppskattade.

som tack

för ditt arbete bjuder församlingen in till Frivilligfest för körmedlemmar och volontärer. Då bjuds ni bland annat på god mat och underhållning.

behov

Utöver det som vi tidigare presenterat är vi i behov av dig med någon yrkeskunskap t ex tandläkare, lärare, frisör, massör, ekonom, jurist, optiker osv. Kan du tänka dig att skänka några timmar av din tid?

Kontaktuppgifter:

Mikael Svennberg, vik. föreståndare Gåvorna 0150-772 18
katrineholmsbygden.forsamling@svenskakyrkan.se