Foto: Scott Graham / unsplash

Styrning och ledning

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet inom Katrineholmsbygdens församling. Kyrkorådet är församlingens styrelse och verkställande organ.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Leda­möterna väljs vid kyrkovalet vart fjärde år och kommande val kommer att ske söndagen 21 september 2025.
Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som fungerar som församlingens styrelse.
Församlingens grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

..................................................................................................

Våra styrdokument och vårt öppna intranät hittar du här

Prislistor för uthyrning m m

..................................................................................................

Kyrkofullmäktige

Ordförande: Inger Fredriksson (C)

1:e vice ordförande: Birgitta Hagdahl (S)

2:e vice ordförande: Thomas Grandin (Posk)

Sekreterare: Peter Fagerlund

Ledamöter:

 • Jan-Olov Karlsson (S)
 • Christina Simonsen (S)
 • Carl-Henrik Gustavsson (S)
 • Fredrika Ryngberg (S)
 • Tord Lycke (S)
 • Lennart Brodin (S)
 • Uno Rosenqvist (S)
 • Roger Ljunggren (S)
 • Katarina Rosenlund Svensson (S)
 • Bengt Eriksson (S)
 • Anette Larsson Fredriksson (S)
 • Birger Johansson (S)
 • Marie-Louise Karlsson (S)
 • Anna Ringdahl (S)
 • Örjan Lindgren (C)
 • Bertil Carlsson (C)
 • Ingvar Kylestorp (C)
 • Claudia GratWohl (C)
 • Annelie Öljarstrand (Posk)
 • Margareta Ringmar (Posk)
 • Johan Lagerholm (Posk)
 • Margareta Palmgren (Posk)
 • Gunnel Malm Bask (Posk)
 • Carl-Johan Forss (Posk)
 • Sigrid Larsson (Posk)
 • Torgun Ekblad Frisk (Posk)
 • John Ogenholt (Opolitisk)
 • Birgitta Carlheim Gyllensköld (Posk)

Ersättare:

 • Gunnel Bergh (S)
 • Anders Forss (S)
 • Sandra Ekstrand (S)
 • Aina Blomkvist (S)
 • Maj-Britt Staaf (S)
 • Ida Svensson (S)
 • Göran Ivarsson (C)
 • Marie-Louise Ankarsten Halvarsson (C)
 • Benny Karlsson (C)
 • Johan Gabriel Falkenberg (Posk)
 • Kenneth Cleverdal (Posk)
 • Agneta Emanuelsson (Posk)
 • Susann Hedman (Posk)
 • Lars Frisk (Posk)
 • Madeleine Tamm (Posk)

Kyrkorådet

Ordförande:  Jan-Olov Karlsson (S)

Vice ordförande: Annelie Öljarstrand (Posk)

Ledamöter:

 • Carl-Henrik Gustavsson (S)
 • Katarina Rosenlund-Svensson (S)
 • Birger Johansson (S)
 • Anna Ringdahl (S)
 • Ingvar Kylestorp (C)
 • Bertil Carlsson (C)
 • Thomas Grandin (Posk)
 • Torgun Ekblad-Frisk (Posk)
 • Kyrkoherde Ann-Sofie Kamkar


Ersättare: 

 • Tord Lycke (S)
 • Gunnel Bergh (S)
 • Claudia Gratwohl (C)
 • Margareta Ringmar (Posk)
 • Gunnel Malm Bask (Posk)

Begravningsombud:

 • Michael Hagberg