Foto: Scott Graham / unsplash

Styrning och ledning

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet inom Katrineholmsbygdens församling. Kyrkorådet är församlingens styrelse och verkställande organ.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Leda­möterna väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. Kommande val kommer att ske söndagen 19 september 2021. Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som fungerar som församlingens styrelse.
Församlingens grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

..................................................................................................

Våra styrdokument och vårt öppna intranät hittar du här

Prislistor för uthyrning m m

..................................................................................................

Kyrkofullmäktige

Ordförande: Inger Fredriksson

1:e vice ordförande: Leif Högberg

2:e vice ordförande: Johan Lagerholm

Sekreterare: Peter Fagerlund

Ledamöter:

 • Jan-Olov Karlsson (S)
 • Christina Simonsen (S)
 • Leif Högberg (S)
 • Fredrika Ryngberg (S)
 • Tord Lycke (S)
 • Aini Blomkvist (S)
 • Uno Rosenqvist (S)
 • Eva Johansson (S)
 • Roger Ljungren (S)
 • Maj-Britt Staaf (S)
 • Bengt Eriksson (S)
 • Marie-Louise Karlsson (S)
 • Per Gustafsson (S)
 • Inger Fredriksson (C)
 • Örjan Lindgren (C)
 • Hjördis Stenberg (C)
 • Ingvar Kylestorp (C)
 • Bertil Carlsson (C)
 • Gun Britt Karlsson (C)
 • Claudia Gratwohl (C)
 • Lars F Eriksson (KV)
 • Margareta Ringmar (KV)
 • Johan Lagerholm (KV)
 • Margareta Palmgren (KV)
 • Annelie Öljarstrand (KV)
 • Carl-Johan Forss (KV)
 • Johan-Gabriel Falkenberg (KV)
 • Gunhild Assai (KV)
 • Anders Sturfält (KV)
 • Jan Lilja (SD)
 • Berit Olming (SD)
 • Gunnel Malm Bask (VISK)
 • Susann Hedman (VISK)
 • Gunnel Bergh (S)
 • Agneta Emanuelsson (KV)
 • Lars-Gunnar Pihlqvist (S)

Ersättare:

 • Sandra Ekstrand (S)
 • Lennart Brodin (S)
 • Roy Anderzon (S)
 • Ann-Christin Melbéus (S)
 • Bernt Sabel (S)
 • Lilian Andersson (S)
 • Göran Ivarsson (C)
 • Benny Karlsson (C)
 • Nina Andersson (C)
 • Torbjörn Eriksson (C)
 • Gunnar Hangvar (KV)
 • Britt Stenberg (KV)
 • Sigrid Larsson (KV)
 • Tomas Grandin (KV)

Kyrkorådet

Ordförande:  Jan-Olov Karlsson

Vice ordförande: Lars F Eriksson

Ledamöter:

 • Lars F Eriksson (KV)
 • Örjan Lindgren (C)
 • Jan-Olov Karlsson (S)
 • Hjördis Stenberg (C)
 • Christina Simonsen (S)
 • Bertil Carlsson (C)
 • Tord Lycke (S)
 • Juha Frondelius (KV)
 • Margareta Ringmar (KV)
 • Annelie Öljarstrand (KV)
 • Prästledamot: Carl-Johan Amilon

Ersättare:

 • Gunnel Bergh (S)
 • Johan Lagerholm (KV)
 • Ingvar Kylestorp (C)
 • Bengt Eriksson (S)
 • Margareta Palmgren (KV)

Begravningsombud:

 • Michael Hagberg