Meny

Styrning och ledning

Här hittar du vår Församlingsinstruktion, budget och protokoll från Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige

Våra styrdokument och vårt öppna intranät hittar du här

Prislistor för uthyrning m m

..................................................................................................

Kyrkofullmäktige

Ordförande: Inger Fredriksson

1:e vice ordförande: Leif Högberg

2:e vice ordförande: Johan Lagerholm

Sekreterare: Peter Fagerlund

Ledamöter:

 • Jan-Olov Karlsson (S)
 • Christina Simonsen (S)
 • Leif Högberg (S)
 • Fredrika Ryngberg (S)
 • Tord Lycke (S)
 • Aini Blomkvist (S)
 • Uno Rosenqvist (S)
 • Eva Johansson (S)
 • Roger Ljungren (S)
 • Maj-Britt Staaf (S)
 • Bengt Eriksson (S)
 • Marie-Louise Karlsson (S)
 • Per Gustafsson 
 • Inger Fredriksson (C)
 • Örjan Lindgren (C)
 • Hjördis Stenberg (C)
 • Ingvar Kylestorp (C)
 • Bertil Carlsson (C)
 • Gun Britt Karlsson (C)
 • Claudia Gratwohl (C)
 • Juha Frondelius (KV)
 • Lars F Eriksson (KV)
 • Margareta Ringmar (KV)
 • Johan Lagerholm (KV)
 • Margareta Palmgren (KV)
 • Annelie Öljarstrand (KV)
 • Carl-Johan Forss (KV)
 • Johan-Gabriel Falkenberg (KV)
 • Gunhild Assai (KV)
 • Anders Sturfält (KV)
 •  Jan Lilja (SD)
 • Berit Olming (SD)
 • Gunnel Malm Bask (VISK)
 • Susann Hedman (VISK)

Ersättare:

 • Sandra Ekstrand (S)
 • Lennart Brodin (S)
 • Birgit Andersson (S)
 • Roy Anderzon (S)
 • Ann-Christin Melbéus-Aronsson (S)
 • Bernt Sabel (S)
 • Lilian Andersson (S)
 • Kerstin Engman (S)
 • Göran Ivarsson (C)
 • Benny Karlsson (C)
 • Nina Andersson (C)
 • Torbjörn Eriksson (C)
 • Agneta Emanuelsson (KV)
 • Bengt Andersson (KV)
 • Gunnar Hangvar (KV)
 • Britt Stenberg (KV)
 • Sigrid Larsson (KV)

Kyrkorådet

Ordförande:  Jan-Olov Karlsson

Vice ordförande: Lars F Eriksson

Ledamöter:

 • Lars F Eriksson (KV)
 • Örjan Lindgren (C)
 • Jan-Olov Karlsson (S)
 • Hjördis Stenberg (C)
 • Christina Simonsen (S)
 • Bertil Carlsson (C)
 • Tord Lycke (S)
 • Juha Frondelius (KV)
 • Margareta Ringmar (KV)
 • Prästledamot: Anna Jarl

Ersättare:

 • Gunnel Bergh (S)
 • Johan Lagerholm (KV)
 • Ingvar Kylestorp (C)
 • Bengt Eriksson (S)
 • Annelie Öljarstrand (KV)

Begravningsombud:

Håkan Björndahl, Posttorp 643 96 Julita 0150-914 91