Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Styrning och ledning

Här hittar du vår Församlingsinstruktion, budget och protokoll från Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige

Våra styrdokument och vårt öppna intranät hittar du här

Prislistor för uthyrning m m

..................................................................................................

Kyrkofullmäktige

Ordförande: Inger Fredriksson

1:e vice ordförande: Leif Högberg

2:e vice ordförande: Johan Lagerholm

Sekreterare: Peter Fagerlund

Ledamöter:

 • Jan-Olov Karlsson (S)
 • Christina Simonsen (S)
 • Leif Högberg (S)
 • Fredrika Ryngberg (S)
 • Tord Lycke (S)
 • Aini Blomkvist (S)
 • Uno Rosenqvist (S)
 • Eva Johansson (S)
 • Roger Ljungren (S)
 • Maj-Britt Staaf (S)
 • Bengt Eriksson (S)
 • Marie-Louise Karlsson (S)
 • Per Gustafsson 
 • Inger Fredriksson (C)
 • Örjan Lindgren (C)
 • Hjördis Stenberg (C)
 • Ingvar Kylestorp (C)
 • Bertil Carlsson (C)
 • Gun Britt Karlsson (C)
 • Claudia Gratwohl (C)
 • Juha Frondelius (KV)
 • Lars F Eriksson (KV)
 • Margareta Ringmar (KV)
 • Johan Lagerholm (KV)
 • Margareta Palmgren (KV)
 • Annelie Öljarstrand (KV)
 • Carl-Johan Forss (KV)
 • Johan-Gabriel Falkenberg (KV)
 • Gunhild Assai (KV)
 • Anders Sturfält (KV)
 •  Jan Lilja (SD)
 • Berit Olming (SD)
 • Gunnel Malm Bask (VISK)
 • Susann Hedman (VISK)

Ersättare:

 • Sandra Ekstrand (S)
 • Lennart Brodin (S)
 • Birgit Andersson (S)
 • Roy Anderzon (S)
 • Ann-Christin Melbéus-Aronsson (S)
 • Bernt Sabel (S)
 • Lilian Andersson (S)
 • Kerstin Engman (S)
 • Göran Ivarsson (C)
 • Benny Karlsson (C)
 • Nina Andersson (C)
 • Torbjörn Eriksson (C)
 • Agneta Emanuelsson (KV)
 • Bengt Andersson (KV)
 • Gunnar Hangvar (KV)
 • Britt Stenberg (KV)
 • Sigrid Larsson (KV)

Kyrkorådet

Ordförande:  Jan-Olov Karlsson

Vice ordförande: Lars F Eriksson

Ledamöter:

 • Lars F Eriksson (KV)
 • Örjan Lindgren (C)
 • Jan-Olov Karlsson (S)
 • Hjördis Stenberg (C)
 • Christina Simonsen (S)
 • Bertil Carlsson (C)
 • Tord Lycke (S)
 • Juha Frondelius (KV)
 • Margareta Ringmar (KV)
 • Prästledamot: Anna Jarl

Ersättare:

 • Gunnel Bergh (S)
 • Johan Lagerholm (KV)
 • Ingvar Kylestorp (C)
 • Bengt Eriksson (S)
 • Annelie Öljarstrand (KV)

Begravningsombud:

Håkan Björndahl, Posttorp 643 96 Julita 0150-914 91