Foto: Kristina Sturk Hirvinen

Skogskyrkogården

Skogskyrkogården består bla traditionella gravkvarter och urngravar i naturområden. Den är Katrineholmsbygdens största kyrkogård och har funnits i bruk sedan 1951.

Skogskyrkogården har funnits i bruk sedan 1951 och ligger utmed landsväg 52 i sydöst och är Katrineholmsbygdens största kyrkogård (7,1 ha).

.................................................................................................................................................... 

Närmast kapellet möts du av den glesa pelarsalen av tallar och den nya minneslunden. Den nya minneslunden smyckas av en damm samt blommor som följer sin årstid. Nära minneslunden finns en berså av rhododendron som kallar vi för ”Lugna rummet” och det är en plats för våra besökare att sitta sig ner en stund om de vill. 

Mitt emot Lugna rummet finns ett muslimskt kvarter. Skogskyrkogården är den enda kyrkogården i vår församling som tillhandahåller gravkvarter för muslimer.
Med den lätt skuggande grentaket kan man ta en promenad till kyrkogårdens nyare områden. Här blandas naturområden med traditionella gravkvarter. Läs mer om våra gravskick här.

Den gamla minneslunden (som togs i bruk 1967) ligger i närheten av den nyare delen av kyrkogården. Du finner den där du ser ett träkors omgiven av ligusterhäck med kornfälten vid Djulö som bakgrund. Här begraver vi endast anhöriga till de som redan vilar i minneslunden.