Foto: Kristina Sturk Hirvinen

Östra Vingåkers kyrkogård

Vilorum bland vildmarkens djur i naturskön lövsal

Kyrkogård vid Östra Vingåkers kyrka, ca 1,05 ha.  Kyrkogården är antagligen använd som begravningsplats sedan 1700-talet. Kyrkogården ligger vackert i anslutning till den lilla kyrkbyn mitt i lövskogen. På kyrkogården finns bl a skogslönn, alm, lind och rönn.

Kyrkogården domineras av kistgravar men det finns även urngravar samt en askgravlund under en pampig lönn. En stor vacker grav med smidesstaket är omgjord till minneslund, belägen mitt på kyrkogården.