Foto: Marie Alrixon

Ledarutbildning

Du som är konfirmerad i svenska kyrkan har möjlighet att bli ungdomsledare hos oss.

Vill du vara med som ledare i församlingens grupper, vid söndagsskolan
eller som konfirmandledare?

Du ska vara 15 år eller äldre och konfirmerad.
Du erbjuds kurs i ledarskap och får möjlighet att åka på stiftets ledarutbildning på stiftsgården Stjärnholm.

Anmäl ditt intresse till: