Foto: Alex Giacomini /Ikon

Konfirmation 2023

Välkommen till konfirmandläsning för alla er som går i årskurs 8 och 9

Tänk dig att få fundera över livet och Gud tillsammans med andra.
Du får spännande upplevelser och nya perspektiv på livet.
Här finns utrymme för dig och dina tankar! Tillsammans med dig vill
vi göra konfirmandtiden till en unik upplevelse och ett minne för livet.

Foto: Magnus Aronson / IKON

Vad gör vi?

Vi pratar om tro, om Gud, om livet och döden, om kärlek och relationer.
Medmänsklighet och ansvar och mycket mer. Allt detta blandar vi med
praktiska övningar, lekar, fika, studiebesök och utflykter.

Vad är konfirmation?

Som konfirmand får du, utifrån dina livsfrågor, lära känna den kristna tron så
att du kan ta ställning till den. För att konfirmeras behöver du vara döpt men
är du inte döpt innan du börjar ordnar vi det.

Våga testa! 
Under året som konfirmand får du vara med om många spännande saker. Tillfällen att prata om det som berör dig i ditt liv, fika, umgås och lära känna nya människor m.m.

Vi träffas på Sandbäcksgården!

Tisdagar ojämna veckor kl 16.00–18.30.
Start 13 september. Under året åker vi på läger och har temadagar. 
Konfirmation 4 feb 2023.

INTENSIVLÄSNING
Start söndag 2 april 2023. Vi träffas kl 10.00–17.00 några söndagar under våren och åker på läger v.24. Konfirmation lördag 17 juni 2023.


Med reservation för ändringar

 
Anmäl dig här:

Vi har även en grupp konfirmander för dig som går i särskola/
träningsskola.

Ansvarig: Caroline Wahlström 0150-772 77