Meny

Gudstjänster

En av våra viktigaste mötesplatser

Gudstjänster

Våra gudstjänsten och kyrkkaffet är en viktig mötesplats. För de som vill och kan så har Katrineholmsbygdens församling flera olika typer av gudstjänster.

  • Högmässa, firas varje söndag och helgdag.
  • Sinnesrogudstjänster
  • Vardagsgudstjänster i samband med familjeverksamhet
  • En lugn stund
  • Veckomässor
  • Gudstjänster med stora och små
  • Finsk mässa
  • Musikgudstjänst

På Gåvorna, firas mässa en gång i veckan och på Karsuddens sjukhus firas mässa en gång i veckan. Vi firar också regelbundet gudstjänster på äldreboenden.