En massa blombuketter och gravljus står på en minneslund.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Gravsättning och gravskick

Med åtta olika kyrkogårdar i Katrineholmsbygdens församling har vi också olika gravskick. Anhöriga kan välja mellan kistgrav, urngrav, askgravplats och minneslund.

Kistgrav
En kistgrav är precis som det låter, en gravplats för en kista. I kistgravar kan man också bereda plats för fler kistor eller urnor.
Här i Katrineholm hjälper kyrkogårdsförvaltningen med att sätta upp gravanordningen och du får sedan plantera på gravplatsen. 

Urngrav
Urngraven är idag ett av de vanligaste gravskicken och det möjligt att gravsätta flera urnor i samma grav. Kyrkogårdsförvaltningen i Katrineholm hjälper till att sätta upp gravanordningen och du får sedan ta hand om gravplatsen. 

Askgravplats
Önskas en skötselfri gravplats med gravsten är askgravplatsen ett alternativt gravskick. Det är tillåtet att smycka platsen med snittblommor och ljus. I övrigt ansvarar kyrkogårdsförvaltningen för skötseln.

Minneslund
En minneslund är en gemensam plats där kan man minnas, tända ljus eller sätta snittblommor vid anvisad plats. I minneslunden gravsätts askan utan närvaro av anhöriga och vi meddelar er när askan är gravsatt.

Floda - Askan strös i en lund
I Floda finns även möjlighet att strö askan i en lund.

..............................................................................................................................................

Kommande gravplatser som anordnas
På Skogskyrkogården i Katrineholm är vi i arbetets gång att anlägga en askgravlund.