Dopklänningar som hänger på galgar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Tillgängliga tider för dop

Läs nedan församlingens planerade tider för dopceremonier.

När det gäller att planera in dopet så kan man välja mellan:
- Egen tid i kyrkan med familj och vänner
- Ha ett dop i en av söndagens gudstjänster med familj, vänner och övriga församlingsmedlemmar.
Det finns även möjlighet att få ett dop efter gudstjänsten. 

Tillgängliga doptider:
- Floda kyrka, jämna veckor på lördagar.
- Julita kyrka, jämna veckor på lördagar.
- Östra Vingåkers kyrka, ojämna veckor på lördagar.
- Sköldinge kyrka, ojämna veckor på lördagar.
- Katrineholms kyrka, söndagar kl. 13.00.
- Lerbo kyrka, första helgen varje månad kl 11.00
- Stora Malms kyrka, 3:e lördagen varje månad kl 11.00. 
- Övriga kyrkor, möjligt att boka in dop enligt överenskommelse med församlingens bokning.

För mer information och bokning: Tel 0150-772 00 -anknytning 1.