8 maj

Fjärde söndagen i påsktiden

Andakt från Floda kyrka den fjärde söndagen i påsktiden.  
Temat för söndagen är Vägen till livet. 
Präst: Désirée Grönvall Esplund
Musik: Staffan Elf

Söndagens kollekt går till Vänstiftsarbete i Strängnäs stift. 
Swisha gärna ett bidrag till nummer 123 155 62 81