Kyrkans familjerådgivning

Svenska kyrkan erbjuder samtalsstöd för familjer, par och ensamstående med samlevnadssvårigheter och livskriser.

I familjerådgivningen erbjuds de sökande hjälp att söka sig fram till olika problemlösningar. Verksamheten är ett uttryck för församlingarnas önskan att kunna erbjuda församlingsmedlemmar och församlingsbor en god och kvalificerad hjälp i samband med samlevnadssvårigheter och kriser. Familjerådgivning som verksamhetsform är ytterst ett led i kyrkans diakonala uppgift.

FRÅGOR OCH TIDSBOKNING
Tel: 08-615 11 70
kyrkansfamiljeradgivning.org