Goss- och flickkör, aspiranter

I aspirantkörerna ges grundläggande träning i körsång och tonbildning utifrån en varierad repertoar.

Goss- och flickkör, aspiranter

Här lär vi oss noter och musikaliska begrepp på ett lekfullt sätt, samt tränar gehöret. Körerna är indelade efter ålder och medverkar i gudstjänster och konserter några gånger per termin. Ingen provsjungning. 

Gosskör aspiranter 1 (7 år) – tisdagar 16.15-16.55 
Gosskör aspiranter 2 (8-10 år) – tisdagar 17.00-17.40 
Flickkör aspiranter 1 (7 år) – torsdagar 15.50-16.30 
Flickkör aspiranter 2 (8 år) – torsdagar 16.30-17.10 
Flickkör aspiranter 3 (9-10 år) – torsdagar 17.20-18.00 

Ledare:  Linnéa Lundgren, Malin Rudengren 
Pris: 300 kr/läsår 

Gör en intresseanmälan