Benhuset

Benhuset ligger på Katarina kyrkogårds södra sida och är en mötesplats för konst, teater, andakt, musik och reflektion i de dödas närhet.

23 nov–17 dec
”Jag tappade tråden”  
Tuschmåleri och installationer av Malin Björklund

Vernissage torsdag 23 nov 16.00-20.00  
Konstnärssamtal söndag 26 nov 13.00
Öppet tors-sön 13.00-17.00 

Jag tappade tråden är en utställning som kommer ur min kropp.

Tusch, vatten och pensel är mina verktyg. Inspirationen kommer från det klassiska östasiatiska tuschmåleriets grundidé om att fånga själen av det avbildade.
Jag målar med hjärtat framför hjärnan för att komma närmare.

Under utställningsperioden kommer jag fortsätta skapa i Benhuset, realtidsverken blir ett möte mellan måleri, hantverk och besökare.

Vi kommer aldrig till slutet, bara en ny verklighet.

Vid fyra olika tillfällen under utställningsperioden kommer improviserade musik performance ske med Peder Mannerfelt, Klara Lewis, Christian Hutchinson Berg (Kite), Sara Parkman och Penelope Trappes.

Fredag 24 nov 16.00 Christian Hutchinson Berg (Kite) & Peder Mannerfelt
Lördag 2 dec 16.00 Klara Lewis & Peder Mannerfelt
Fredag 8 dec 16.00 Penelope Trappes & Peder Mannerfelt
Torsdag 14 dec 16.00 Sara Parkman & Peder Mannerfelt

18 januari – 11 feb
Se tiden an
Gunilla Poignant

Öppettider:
Vernissage torsdag 18 januari 17.00-20.00
Fredag-söndag 13.00-17.00

Stranden, formen, växandet, havet, ljuset, rörelsen, tiden.
Verken har ett ursprung från organiska former med en nära anknytning till naturen och havet.

Ljus och luft har stor betydelse och jag arbetar ofta med motsatsförhållanden.

Titeln på utställningen ”se tiden an” betyder för mig att vänta och ge sig till tåls. Det är någonting som rör sig långsamt, manar till väntan och avvaktan. Där finns också en ton av tillförsikt och tillit.

"Se tiden an" är ett tillstånd, här och nu, det talar till vårt tålamod. Själva arbetsprocessen med verken är också tidskrävande och man får ge sig till tåls och se tiden an för att se den färdiga skulpturen.

Jag vill med mina verk skapa en poetisk tankebotten och uttrycka en känsla av harmoni och skönhet. Tematiken handlar ofta om att vara i ett eget universum.

Den karga stenstranden på Öland där jag tillbringade mina somrar som barn har starkt präglat mitt konstnärskap.

Gunilla Poignant 2023

Ansökan till Benhuset och Konst i Katarina kyrka

Hur fungerar det?

Allt som sker i Benhuset går genom ett konstnärligt råd som består av anställda och representanter från kyrkorådet med olika kompetenser inom kulturområdet. Rådet går igenom ansökningar som kommer in och tar beslut om vilka som kan ges plats. Rådet beslutar även om konstutställningar i Katarina kyrkorum.

Det kostar ingenting att ställa ut eller skapa projekt i Benhuset eller kyrkorummet och församlingen bistår med viss kommunikation, främst i våra kanaler. Om det är ett längre projekt utgår ett mindre bidrag som kan täcka vissa omkostnader men för arvoden krävs andra intäkter, stipendier, projektbidrag eller dylikt som kan sökas från t ex Konstnärsnämnden, Kulturrådet mm.

I Benhuset håller konstnärerna själva öppet, i kyrkorummet bemannas öppettiderna av vaktmästare.

Det är alltid fri entré i Benhuset för publiken, alltså kan man inte få biljettintäkter, inte heller ta upp bidrag från publiken.

Om du är intresserad av att göra ett kulturprojekt i Benhuset eller kyrkorummet, ska du skicka in en ansökan med utförlig beskrivning och visuellt material, CV, samt en kort text om vem du är och varför du tänker att just kyrkorummet, eller Benhuset med dess specifika egenskaper och läge på kyrkogården, är rätt plats för ditt projekt.

Vi kommer framöver ta emot ansökningar under en avgränsad period varje år. 

NÄSTA ANSÖKNINGSPERIOD
(för Benhuset och Konst i Katarina Kyrka)

1 augusti – 30 september 2024
irma.schultz@svenskakyrkan.se

Tidigare i Benhuset

Här ser du vilka konstutställningar och teaterföreställningar som har genomförts tidigare i Benhuset på Katarina kyrkogård.