Benhuset

Benhuset ligger på Katarina kyrkogårds södra sida och är en mötesplats för konst, teater, andakt, musik och reflektion i de dödas närhet.

Aktuella aktiviteter

2–16 juni, Benhuset

Utställning pågår även i Katarina kyrka 2 juni-18 augusti.

MÖRKER BEGÄR KONTURER

Zsuzsanna Larsson Gilice, Maria Q Brising och Angelica Olsson. I Benhuset medverkar kompositör Dag Rosenqvist.

Teckning, skulptur, videoessä, ljudverk och performance.

”Vi är existentialister som vistas i svärtan via strukturer, materialitet och komposition; genom begär, konturer och en omsorg om mörkret.” 

Vernissage 2 juni: Performance av Maria Q Brising 13.00 i Benhuset
Konstnärssamtal i Katarina kyrka 14.00.

Öppettider
Benhuset, tors-sön, 12.00–16.00
Katarina kyrka, mån-sön, 10.00–17.00

I utställningen ”Mörker Begär Konturer” möts konstnärskap i ett gemensamt intresse för teckning, komposition, gråskalor och svärta. Utställningen adresserar existentiella dimensioner vilket återspeglas i konstnärernas respektive processer genom abstraktion, det hårda som möter det sköra, trasiga bitar som sammanfogas och fragment av ljud, ord och bild. Utställningen grundar sig i en dialog kring teckning, materialitet och metod samt hur konstnärernas praktiker möts och skiljs åt.

I kyrkans södra kor visas verk som tar sig i uttryck genom teckning och skulpturala objekt, samtliga i gråskalor, en så kallad icke-kulör, en blandning av svart och vitt, ljus och mörker.

Teckning som trevar efter konturer av Zsuzsanna Larsson Gilice, geometriska och textbaserade teckningar med utgångspunkt i andliga symboler och tecken av Angelica Olsson och grafitmättade tygobjekt av Maria Q Brising.

I Benhuset presenteras objekt av papper med utgångspunkt i ”kroppslighet” av Zsuzsanna Larsson Gilice och golvbaserad installation av Maria Q Brising som går i dialog med rummets karaktäristiska arkitektur. Under vernissagen kommer Maria Q Brising även att genomföra en platsspecifik teckningsperformance med titeln ”Graphein/Taut”.

I Benhuset visas också ”Still a prison of this virtual space” som är en videoessä och ett elektroakustiskt körverk som tar sin utgångspunkt i bilden av Maria Magdalena. Trots att hon omnämns endast ett fåtal gånger i Bibeln är hon en av de karaktärer som främst gestaltats genom konsthistorien via måleri, teckning och skulptur. Verket är ett abstrakt utforskande av representationen av Maria Magdalena och utgår från en samtida berättelse som kontrasteras av fragment från den historiska texten som kallas ”Maria Magdalenas Evangelium”. Endast ett fåtal sidor finns bevarade av texten som ger en bild av hur hennes ställning skiftade från högt ansedd andlig ledare till att bli ifrågasatt och smutskastad. Hur hon visuellt framträder genom historien har bidragit till stereotypa könsroller som fortsätter att påverka samhället än idag.

Verket är ett samarbete mellan konstnären Angelica Olsson och kompositören Dag Rosenqvist. I körverket medverkar Anne Garner, Claire Deak, Lisen Rylander Löve, Malin Wättring och Sofia Nystrand, med sina röster. Videoverket är 21 minuter långt och presenteras som en projektion som loopas i utställningsrummet.

Körverket är producerat med beviljat projektbidrag inom musik från Konstnärsnämnden.

Tidigare gemensamma utställningar inkluderar Sandefjords Kunstforening i Norge, 2021, SKF/Konstnärshuset, 2022, Konsthallen Lokstallet, 2023 och Galleri 21 i Malmö, 2024. Gemensamt är även att de alla är baserade i Västsverige.

OM KONSTNÄRERNA

ZSUZSANNA LARSSON GILICE är en konstnär baserad i Göteborg. Hon är utbildad vid Dômen konstskola, Hovedskous konstskola och linjen för fri konst vid Konsthögskolan Valand (1998-2003). Larsson Gilice arbetar med teckning, kollage och textflöden, som roterar kring sin egen axel. Med efemära material prövar och preciserar hon, ända fram till korrigeringar och återtaganden.

www.zsuzsannalarssongilice.com

MARIA Q BRISING har sedan sin MFA i fri konst vid Konsthögskolan Valand 2008 varit verksam som bildkonstnär. I teckningsobjekten ställs den blytungt metalliska ömsom organiskt smutsiga grafitsvärtan mot sköra och lätta uttryck. Med en omsorgsfull beslutsamhet, och ofta en arkitektonisk djupverkan, framkallar verken en sorts mentala skulpturala tillstånd.

www.mariaqb.com

ANGELICA OLSSON är konstnär baserad i Göteborg. Hon är utbildad vid Nordiska konstskolan i Karleby, Finland och i Fri Konst vid Konsthögskolan Valand i Göteborg (2003-2009). Hon arbetar med teckning, text och rörlig bild och hennes bildvärld gestaltar kompositioner i gråskalor, där hon rör sig i ett fält mellan det konkret föreställande och det abstrakta. Hennes bilder utgår ofta från enskilda situationer som visar utsnitt eller fragment av ett större narrativ.

www.angelicaolsson.com

DAG ROSENQVIST är kompositör baserad i Göteborg. Han skivdebuterade 2005 och har sedan dess släppt och medverkat på över 50 skivor. Utöver detta har han, som soloartist och i samarbeten, skapat musik för både dansföreställningar och film, nationellt och internationellt. Konstnärligt utgår hans musik från mötet mellan harmoniska klichéer och oljud och brus, och där dynamik och kontraster mellan det vackra och det som skaver är i ständig dialog.

www.dagrosenqvist.bandcamp.com

Bönhörelse. Textreflektion av Stina Östberg Ivanovic

30 aug–22 sep, Benhuset

VISA ÄNGLARNA HUR MAN MÅLAR

Eila Karisalmi

Eila Karisalmi (f. 1947) var livskamrat med den sverigefinske författaren Antti Jalava (1949-2021). Utställningen är både en dokumentation och inblick i Eilas och Anttis gemensamma liv. Eilas konst, som aldrig tidigare visats offentligt, skildrar kärlek, förlust och alla ”Eilas barn” som hon tagit hand om genom åren. Ett livslångt konstnärskap som pågått i det fördolda, och som nu förtjänar att lyftas fram.

Vernissage: Fre 30 aug 16.00–20.00. 
Öppettider: Tor–sön 13.00–17.00.

Ansökan till Benhuset och Konst i Katarina kyrka

Hur fungerar det?

Allt som sker i Benhuset går genom ett konstnärligt råd som består av anställda och representanter från kyrkorådet med olika kompetenser inom kulturområdet. Rådet går igenom ansökningar som kommer in och tar beslut om vilka som kan ges plats. Rådet beslutar även om konstutställningar i Katarina kyrkorum.

Det kostar ingenting att ställa ut eller skapa projekt i Benhuset eller kyrkorummet och församlingen bistår med viss kommunikation, främst i våra kanaler. Om det är ett längre projekt utgår ett mindre bidrag som kan täcka vissa omkostnader men för arvoden krävs andra intäkter, stipendier, projektbidrag eller dylikt som kan sökas från t ex Konstnärsnämnden, Kulturrådet mm.

I Benhuset håller konstnärerna själva öppet, i kyrkorummet bemannas öppettiderna av vaktmästare.

Det är alltid fri entré i Benhuset för publiken, alltså kan man inte få biljettintäkter, inte heller ta upp bidrag från publiken.

Om du är intresserad av att göra ett kulturprojekt i Benhuset eller kyrkorummet, ska du skicka in en ansökan med utförlig beskrivning och visuellt material, CV, samt en kort text om vem du är och varför du tänker att just kyrkorummet, eller Benhuset med dess specifika egenskaper och läge på kyrkogården, är rätt plats för ditt projekt.

Vi kommer framöver ta emot ansökningar under en avgränsad period varje år. 

NÄSTA ANSÖKNINGSPERIOD
(för Benhuset och Konst i Katarina Kyrka)

1 augusti – 30 september 2024
irma.schultz@svenskakyrkan.se

Tidigare i Benhuset

Här ser du vilka konstutställningar och teaterföreställningar som har genomförts tidigare i Benhuset på Katarina kyrkogård.