Foto: Daniel Byström

Vistationstal till Kärna församling

Biskop Martin Modéus tal till Kärna församling efter visitationen i december 2019.

Den 11, 12 och 15 december 2019 genomfördes biskopsvisitation i Kärna församling. Det blev både högtidligt, roligt och spännande. Dagarna blev innehållsrika med besök i olika verksamheter, besök i kyrkorna, träff med kyrkorådet, gudstjänstföredrag av biskopen, musikal och så söndagens
festmässa med mera. 

Tack till alla som kom och deltog, tack till er som hjälpte till med mat och servering! Vi tar med många goda tankar, slutsatser och energi med oss in i framtiden.

Nedan visas den inledande delen av biskop Martins visitationstal. Hela talet finns att ladda ner och läsa längst ner på sidan.

 

Visitationstal, Kärna församling, Linköpings stift

Kärna kyrka 15 december 2019
Martin Modéus, biskop i Linköpings stift

1 Mitt varma tack

Kära vänner i Kärna församling. Det har varit en stor glädje att besöka er. Så mycket energi, så mycket gästfrihet och öppenhet vi har fått möta. Vi har fått glädjas åt era vackra kyrkor och trivas i er församlingsgård. Så mycket spännande vi har samtalat om. Mötet med er ger hopp när det gäller kyrkan i Sverige och i Linköpings stift.

Dagens festmässa markerar att visitationen av församlingen nu är till ända. Vi har varit här under två intensiva dagar, men visitationsarbetet spänner egentligen över flera månader. Medarbetare från stiftsorganisationen har fört samtal med er kring olika områden: antikvariska frågor, arkiv och diarium, barn och unga, diakoni, kris- och beredskap, ekonomi, gudstjänst och klimatarbete.

Under dagarna jag har varit här har jag träffat kyrkorådet, församlingsaktiva, personal och ideella, där körerna ingår. Jag har mötte äldre på Kärna vårdboende där vi sjöng julsånger, lyssnade till berättelsen om S:t Nikolaus och samtalade med några ur besöksgruppen. Jag har mött unga ledare, där vi ställde frågor till varandra och åt nygjort julgodis. Jag har vandrat med skolbarnen i Soulfriends och Soulmates och bekantat mig med dem en stund före musikalen. Jag delat måltider och fikastunder med er på era olika platser. Jag har varit på flygvapenmuseet och hört om arbetet med den militära själavården. Jag har också fått en inblick i vaktmästarnas arbete, med både yttre och inre vård.

Jag har bett och firat mässa och fått guidningar i era vackra kyrkor. I Kaga kyrka, med sin rika bildflora, gjorde bilden av en leende Jesus mig så glad. Den är sällsynt i kyrkokonsten, och jag letar faktiskt aktivt efter sådana bilder. Nu vet jag var en finns…
                    Ni har Ledbergs ljusa, fina kyrka, där sakristians ljuskrona med inskriften Gud och Konungen till ära, Fienden och andra Lögnhundar till förtret fick oss att både skratta och tänka till. Det är en inskription som vittnar om att Guds ljus har spritts genom århundradena här i socknen. Och att man tagit livets strid på allvar.
                    I Kärna kyrka fick vi ena dagen njuta av en generationsöverskridande Taizé-andakt med berättelsen om en vänlig värdshusvärd och dagen efter av musikalen En julnatt för längesedan, där värdshusvärden var bistrare, men till sist drabbades av kärlek i hjärteroten. Jesusbarnet såg förnöjt på oss alla. Det var en gripande musikal med fantastisk sång och musik, med en generationsöverskridande ensemble, vilket gladde mig storligen.
                    Också i mellanrummen har vi fört goda samtal: i korridorer, kapprum, på parkeringsplatsen, i bilen, över kaffekoppen.

Jag är så tacksam för alla möten, och jag skulle vilja tacka alla med namn, men det är inte möjligt – jag har träffat så många. Därför säger jag bara så här: Ett innerligt tack till er alla.

Visitationen har haft fokus på de två kraftsamlingsfrågor som ni själva valt, Angelägen gudstjänst och Kyrkan bortom vi och dom. Ämnesvalen gör mig glad, för de är framvuxna ur ett pågående samtal i församlingen och vittnar om vad ni står i just nu – och de tar riktning in i framtiden. Jag kommer strax till frågorna, och jag börjar i glädjen och tacksamheten.

Hämta hela visitationstalet som PDF.