Stick-café

Nyhet! Stick-café, för dig som gillar att sticka och umgås.

Vi har startat ett stick-café som pågår varannan tisdag (jämna veckor), för dig som gillar att sticka och umgås.

Start: 9 jan, 2024
Tid: 18.30-21.00
Plats: Kärna församlingsgård


Ingen anmälan. Lättare fika finns.

För eventuella frågor vänligen maila: frida.mauritzdotter@svenskakyrkan.se