Foto: Kristin Lidell/Ikon

Musikverksamhet

Från klassisk musik till visa och jazz. Har du ett sångintresse så finns här en kör för dig.

Sången och musiken har en central roll i kyrkans gudstjänst och verksamhet. Musikverksamheten i Kärna kännetecknas av en stor musikalisk bredd och variationsrika program alltifrån klassisk musik till visa och jazz.

Vi strävar efter att ha någon form av musikmedverkan i alla huvudgudstjänster i Kärna, Kaga och Ledberg. Det ordnas också regelbundet musikgudstjänster i alla våra kyrkor, och i Församlingsgården har vi även musikcafeér med varierat musikutbud.

Tacka herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra.

Psaltaren 147:7

Ofta används församlingarnas egna körer och musiker, men även gästande musiker framträder regelbundet. Är du intresserad av musik hoppas vi du finner någon verksamhet som passar dig.

 

barn & ungdom

Vi har också musikverksamhet för yngre deltagare! Information om det hittar du på sidan Barn- & Ungdomskör.

Kärnakören

En blandad kör med stor musikalisk bredd för dig med viss körvana.

Vox Karna

En projektkör för dig med körvana, notläsningsförmåga och stort sångintresse!

Tisdagskören

En blandad kör för sångglada daglediga.

Barn- & Ungdomskör

Vi leker, dramatiserar, sjunger och skapar tillsammans. Ibland deltar vi i olika musikalprojekt eller gudstjänster.