Foto: Kristin Lidell/Ikon

Musikverksamhet

Från klassisk musik till visa och jazz. Har du ett sångintresse så finns här en kör för dig.

Sången och musiken har en central roll i kyrkans gudstjänst och verksamhet. Musikverksamheten i Kärna kännetecknas av en stor musikalisk bredd och variationsrika program alltifrån klassisk musik till visa och jazz.

Vi strävar efter att ha någon form av musikmedverkan i alla huvudgudstjänster i Kärna, Kaga och Ledberg. Det ordnas också regelbundet musikgudstjänster i alla våra kyrkor, och i Församlingsgården har vi även musikcafeér med varierat musikutbud.

Tacka herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra.

Psaltaren 147:7

Ofta används församlingarnas egna körer och musiker, men även gästande musiker framträder regelbundet. Är du intresserad av musik hoppas vi du finner någon verksamhet som passar dig.

 

barn & ungdom

Vi har också musikverksamhet för yngre deltagare! Information om det hittar du på sidan Barn- & Ungdomskör.

Kärnakören

En blandad kör med stor musikalisk bredd för dig med viss körvana.

Tisdagskören

En blandad kör för sångglada daglediga.

Barn- & Ungdomskör

Vi leker, dramatiserar, sjunger och skapar tillsammans. Ibland deltar vi i olika musikalprojekt eller gudstjänster.