Mot alla odds

Frågan Stefan Edman ställer är: Är det rimligt att hålla fast vid tanken på Gud - i en modern värld där vetenskap och teknik triumferar?

SAMTALSGRUPP KRING STEFAN EDMANS BOK "MOT ALLA ODDS"

Frågan han ställer är: Är det rimligt att hålla fast vid tanken på Gud - i en modern värld där vetenskap och teknik triumferar? Och där religion för många blivit sinnebilden för vidskepelse, ofrihet och extremism?
Någon oemotsäglig ståndpunkt finns inte för varken tro eller avståndstagande, men författaren hjälper oss med pusselbitar att vrida och vända på, så att vi lättare kan hitta perspektiv.

Varje torsdag i Kärna församlingsgård 16.00-17.30.
Start 6 september. Anmälan till gruppledaren Inger Giertz (tidigare präst i Kärna) på tel 013-68355.
Välkommen!