Militär själavård

På Malmen/Linköpings Garnison finns i runda tal 1500 anställda, varav ungefär hälften är militärer. Den militära själavården har en lång tradition, då en militär har en utsatt position och lever med frågorna om liv och död på ett påtagligt sätt.

Att få tala med någon för att få vägledning, hjälp, eller avlastning kan betyda mycket. En präst har absolut tystnadsplikt vid ett enskilt, själavårdande samtal. Den militära själavården är en resurs i krisstöd och utbildningssammanhang. Några gånger om året firas korum = gudstjänst i militära sammanhang.

I Kärna församling är 40 % av en prästtjänst avsatt för militär själavård. Varje vecka finns Garnisonspastorn närvarande på området, besöker de olika enheterna och finns tillgänglig för samtal. Garnisonspastorn finns till för alla, militärer och civila, oavsett tro.