Foto: Tommy Hvitfeldt

Kyrkoråd och kyrkofullmäktige

Högsta beslutande organ i församlingen är kyrkofullmäktige. Beredande och verkställande organ är kyrkorådet.

Kyrkoråd i Kärna församling 2022-2025

Kärna kyrkoråd består av 7 ordinarie förtroendevalda ledamöter samt
4 ersättare. Nomineringsgruppen En kyrka i tiden har 6 ledamöter och 3 ersättare,
nomineringsgruppen Frimodig kyrka har 1 ledamot och 1 ersättare. Ledamot av
kyrkorådet är också kyrkoherden.

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och tillsammans med kyrkoherden ansvara för att församlingens grundläggande uppgift (fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission) blir utförd. Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning och framtida utveckling samt bereda alla ärenden till kyrkofullmäktige.

Nedan finns en lista över de förtroendevalda i kyrkorådet som fått ansvaret att styra verksamheten i Kärna församling under fyra år, 2022-2025. Kontakta dem gärna med era synpunkter.

Ordförande

Fredrik Svensson (En kyrka i tiden)
fredrik.svensson@ericsson.com

Vice ordförande

Reidar Krokstad (En kyrka i tiden)
reidar.krokstad@hotmail.com

Ledamöter

Jacob Gustafsson (Frimodig kyrka)
Lena Gustafsson (En kyrka i tiden)
Leif Dahlberg (En kyrka i tiden)
Katja Wiebe (En kyrka i tiden)
Agneta Suneson (En kyrka i tiden)

Ersättare

Anders Törnvall (Frimodig kyrka)
Vakant (En kyrka i tiden)
Marie Lagerfelt (En kyrka i tiden)
Ann Kristin Anesvärd (En kyrka i tiden)

Kyrkoherde

Olof Söderberg
olof.soderberg@svenskakyrkan.se

Protokoll från de senaste mötena finns i länkarna nedan. Vill du läsa äldre protokoll är du välkommen till församlingsexpeditionen så hjälper vi dig. 

Kyrkorådsprotokoll

Kärna kyrkorådsprotokoll 2024-02-26

Kärna kyrkorådsprotokoll 2024-01-22

Kärna kyrkorådsprotokoll 2023-11-27

Kärna kyrkorådsprotokoll 2023-10-23

Kärna kyrkorådsprotokoll 2023-09-25

Kärna kyrkorådsprotokoll 2023-05-22

Kärna kyrkorådsprotokoll 2023-04-24

Kärna kyrkorådsprotokoll 2023-03-27

Kärna kyrkorådsprotokoll 2023-02-27

Kärna kyrkorådsprotokoll 2023-01-30 

Kärna kyrkorådsprotokoll 2022-11-28 

Kärna kyrkorådsprotokoll 2022-11-16 

Kärna kyrkorådsprotokoll 2022-10-24

Kärna kyrkorådsprotokoll 2022-10-17

Kärna kyrkorådsprotokoll 2022-09-26

Kärna kyrkorådsprotokoll 2022-06-27

Kärna kyrkorådsprotokoll 2022-05-30

Kärna kyrkorådsprotokoll 2022-04-25

Kärna kyrkorådsprotokoll 2022-03-28

Kärna kyrkorådsprotokoll 2022-02-28

Kärna kyrkorådsprotokoll 2022-01-31

Kärna kyrkorådsprotokoll 2021-11-22

Kärna kyrkorådsprotokoll 2021-10-25

Kärna kyrkorådsprotokoll 2021-09-27

Kärna kyrkorådsprotokoll 2021-08-30

Kärna kyrkorådsprotokoll 2021-06-28

Kärna kyrkorådsprotokoll 2021-04-26

Kärna kyrkorådsprotokoll 2021-02-22

Kärna kyrkorådsprotokoll 2020-10-26

Kärna kyrkorådsprotokoll 2020-09-28

Kärna kyrkorådsprotokoll 2020-08-27

Kärna kyrkorådsprotokoll 2020-06-29

Kärna kyrkorådsprotokoll 2020-03-23

Kärna kyrkorådsprotokoll 2020-02-24

Kärna kyrkorådsprotokoll 2020-01-27

Kärna kyrkorådsprotokoll 2019-11-25

Kärna kyrkorådsprotokoll 2019-10-28

Kärna kyrkorådsprotokoll 2019-09-30

Kärna kyrkorådsprotokoll 2019-08-26

Kärna kyrkorådsprotokoll 2019-06-24

Kärna kyrkorådsprotokoll 2019-05-27

Kärna kyrkorådsprotokoll 2019-04-29

Kärna kyrkorådsprotokoll 2019-03-25

Kärna kyrkorådsprotokoll 2019-02-25

Kärna kyrkorådsprotokoll 2018-11-26

Kärna kyrkorådsprotokoll 2018-08-27

Kärna kyrkorådsprotokoll 2018-06-25

Kärna kyrkorådsprotokoll 2018-05-28

Kärna kyrkorådsprotokoll 2018-03-26

Kärna kyrkorådsprotokoll 2018-02-26

Kärna kyrkorådsprotokoll 2017-11-27

Kärna kyrkorådsprotokoll 2017-10-23

Kärna kyrkorådsprotokoll 2017-09-25

Kärna kyrkorådsprotokoll 2017-08-28

__________________________________________________________________

Kyrkofullmäktige i Kärna församling 2022-2025 

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och beslutar i principiella ärenden och i övergripande förvaltningsfrågor såsom budget, kyrkoavgift, bokslut eller andra viktiga ekonomiska frågor. Kyrkofullmäktige godkänner också församlingsinstruktion.

Ordförande

Leif Dahlberg (En kyrka i tiden)
leif.t.dahlberg@gmail.com

Vice ordförande

Marie Lagerfelt (En kyrka i tiden)
marie.lagerfelt@regionostergotland.se

Ledamöter

Bo Ek (En kyrka i tiden)
Kjell Carlsson (En kyrka i tiden)
Agneta Sunesson (En kyrka i tiden)
Fredrik Svensson (En kyrka i tiden)
Katja Wiebe (En kyrka i tiden)
Jacob Gustafsson (Frimodig kyrka)
Lena Gustavsson (En kyrka i tiden)
Anders Törnvall (Frimodig kyrka)
Reidar Krokstad (En kyrka i tiden)
Ann Kristin Anesvärd (En kyrka i tiden)
Kerstin Karling (En kyrka i tiden)
Christina Ahlberg (En kyrka i tiden)

Ersättare

Kjell Olof Lejon (Frimodig kyrka)
Petrus Lejon (Frimodig kyrka)

Protokoll från de senaste mötena finns i länkarna nedan. Vill du läsa äldre protokoll är du välkommen till församlingsexpeditionen så hjälper vi dig. 

Kyrkofullmäktigeprotokoll

Kärna kyrkofullmäktigeprotokoll 2024-05-13 

Kärna kyrkofullmäktigeprotokoll 2023-11-06

Kärna kyrkofullmäktigeprotokoll 2023-05-15

Kärna kyrkofullmäktigeprotokoll 2022-11-08

Kärna kyrkofullmäktigeprotokoll 2022-06-27

Kärna kyrkofullmäktigeprotokoll 2021-12-06

Kärna kyrkofullmäktigeprotokoll 2021-11-18

Kärna kyrkofullmäktigeprotokoll 2020-11-10

Kärna kyrkofullmäktigeprotokoll 2019-11-19

Kärna kyrkofullmäktigeprotokoll 2019-05-20

Kärna kyrkofullmäktigeprotokoll 2018-11-06

Kärna kyrkofullmäktigeprotokoll 2018-05-22

Kärna kyrkofullmäktigeprotokoll 2017-11-28