Kyrkogårdsförvaltning

Varmt välkommen till kyrkogårdarna i Kärna, Kaga och Ledberg. Kyrkogården är en plats för den sista vilan men även en plats för oss som är kvar.

Se dig omkring på våra kyrkogårdar

Allmän information

Varmt välkommen till kyrkogårdarna i Kärna, Kaga och Ledberg. Kyrkogården är en plats för den sista vilan men även en plats för oss som är kvar. En kyrkogård ska erbjuda en rofylld, värdig och vacker miljö för minnen och stilla tankar. För många är graven en viktig plats att gå till. Vi som arbetar på kyrkogårdsförvaltningen är måna om att kyrkogårdarna ska vara välskötta och i gott skick. Har du frågor eller funderingar om våra kyrkogårdar, kontakta gärna församlingsexpeditionen vid Kärna kyrka.

Kyrkogårdarna i församlingen omfattar ca 1240 gravrätter. Kyrkogårdsförvaltningen sköter kyrkogårdarna med gräs- och häckklippning, ansning av träd, rensning av ogräs och krattning av gångar. En gravrättsinnehavare svarar för att sköta gravplatsen genom att plantera, rensa ogräs, vattna och ta bort vissna blommor, liksom att putsa gräs runt rabatt och gravsten eller om det är en grusgrav, rensa ogräs från grusytan. För den som önskar gravskötsel planterar vi penséer på våren samt begonior i olika färger till sommarblommor. Till allhelgonahelgen läggs även en vinterdekoration på graven.

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige och betalar kommunal inkomstskatt betalar begravningsavgift till den församling där de är folkbokförda. Begravningsavgiften ska täcka de enligt begravningslagen nödvändigaste kostnaderna i samband med gravsättning av en avliden. Vidare täcker begravningsavgiften kyrkogårdarnas allmänna ytor. Avgiften beräknas på den kommunala beskattningsbara inkomsten. Från 2017 blir begravningsavgiften gemensam för hela landet.

Gravrätt

En gravrätt uppkommer när en bestämd gravplats på en kyrkogård upplåts till någon för gravsättning. Ett gravbrev är bevis på att man erhållit en gravrätt. I gravbrevet finns uppgift om tidigare gravsatta, upplåtelsetid och villkor för upplåtelsen m.m. Gravrätter är kistgravplats och urngravplats med plats för en eller flera kistor och/eller urnor. Gravrätten är kostnadsfri i 25 år, räknat från senaste gravsättningen (gravfrid). Vill man behålla graven därefter kan det ske mot en avgift med förlängning i 15 år.

Gravrättsinnehavare

Den som är antecknad i kyrkogårdsförvaltningens gravbok som gravrättsinnehavare får utöva gravrätt, vilket innebär:

  • Bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen.
  • Bestämma eventuell gravsten eller annan gravanordning inom ramen för kyrkogårdsförvaltningens bestämmelser.
  • Bestämma om gravens utsmyckning.
  • Överlåta eller återlämna gravplatsen.
  • Hålla graven i ett värdigt skick.
  • Säkerställa att gravanordning inte är en säkerhetsrisk.

Gravskick i Kärna församling

Kistgravplatser där får gravsättning av både kistor och urnor ske. En kistgrav kan förses med sten, gravsmyckning och plantering. Urngravplatser där endast urnor gravsättas. En urngrav kan förses med sten, gravsmyckning och plantering.
Askgravlund innebär ingen gravrätt. Anhöriga får vara med vid gravsättningen, en namnskylt med namn sätts upp på anvisad plats. Smyckning i form av snittblommor/gravljus sker på gemensam plats. Minneslund innefattar ingen gravrätt och graven är helt anonym. Anhöriga närvarar inte vid gravsättningen. Smyckning i form av snittblommor/gravljus sker på gemensam plats.

Gravskötsel

Gravskötsel Kistgravplatser och urngravplatser. Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla graven i ordnat och värdigt skick. Om gravrättsinnehavaren vill ha hjälp att sköta gravplatsen erbjuder kyrkogårdsförvaltningen gravskötsel. För priser och tjänster hänvisas till församlingsexpeditionen. I gravskötsel ingår skyldighet att se till att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk, eventuella åtgärder bekostas av gravrättsinnehavaren. Förvaring av föremål bakom gravstenar kan utgöra ett arbetsmiljöproblem, gravägare ombeds ta med det som inte används. Om kyrkogårdsförvaltningen bedömer att gravplatsen är uppenbart vanvårdad kan de besluta att gravrätten är förverkad och graven återgår.

Askgravlund och minneslund. Besökare får medverka till utsmyckning med vasblommor och engångsljus på anvisad plats. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för all skötsel och plantering, även borttagande av vissna blommor, ljusrester och ej tillåtna dekorationer.

Se Taxor för gravskötsel 2024. (Öppnas i ny flik.)

Övrig information

Gravlyktor och gravljus får placeras på gravar under tiden 1 oktober till 31 mars, märk dem gärna med gravnummer så är de lättare att hitta om kyrkogårdsförvaltningen flyttat dem efter 31 mars.

Vatten finns i kranar på kyrkogården från maj till slutet av oktober.
I Kärna finns vintervatten på östra väggen utanför garagedörren.

Serviceplatser - här finns vaser, redskap och soptunnor för komposterbart material och övrigt avfall.

______________________________________

Undrar du något om kyrkogården, eller har du förslag på vad vi kan göra bättre? Här kan du skicka in din fundering, så kommer kyrkogårdsförmannen Maija att besvara den.