Jul & nyår i Kärna församling

Gudstjänster och evenemang under jul och nyår i Kärna kyrka, Kaga kyrka och Ledbergs kyrka.

Vi önskar er alla en god och fridfull jul!

Onsdag 13 dec

Luciadagen
Kärna kyrka
18.00 Luciahögtid 
Soulkörerna medverkar.

Lördag 16 dec

Kärna kyrka
17.00 Julkonsert
Jul- och luciamusik med Kärnakören och Tisdagskören samt instrumentalister under ledning av Tina Ternstedt.

Söndag 17 dec 3:a advent

Kärna kyrka
11.00 Mässa

Söndag 24 dec Julafton

Kärna kyrka
11.00 Samling vid krubban
Sång av Elin Andersson.

Kaga kyrka
16.00 Julaftonsmusik 
Sång & musik av Anna Frylmark och Daniel Byström.

Ledbergs kyrka 
23.00 Midnattsmässa 
Sång & musik av Annika Andersson, Maja Lundman, Anna Plawski och 
Daniel Byström.

Måndag 25 dec Juldagen

Kärna kyrka
07.00 Julotta 
Julkören medverkar.

Söndag 31 dec Nyårsafton

Kärna kyrka
16.00 Nyårsbön

Måndag 1 jan Nyårsdagen

Kaga kyrka
16.00 Nyårsmusik 

Lördag 6 jan Trettondedag jul

Kaga kyrka
14.00 Julspelsgudstjänst
Soulkörerna medverkar. Efteråt julfest med fika, dans kring granen och tomtebesök i Kaga bygdegård.