Foto: Madelen Zander

GDPR – Dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, gäller i hela EU sedan 25 maj 2018 och syftar till att stärka skyddet för enskilda individer vid behandling av personuppgifter.

För Kärna församling är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

På den här sidan hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du har frågor eller önskar information om hur dina personuppgifter behandlas, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen eller vårt dataskyddsombud. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Generell information om Kärna församlings hantering av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna sköta våra åtaganden som församling i Svenska kyrkan. Vi kommer endast att hantera dina personuppgifter så länge det behövs enligt lagkrav. Vissa uppgifter kan dock komma att sparas under en tid, nämligen sådana uppgifter som krävs för administrativa ändamål.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. 

E-post

Vi behandlar de personuppgifter du skickat till oss via e-post. Detta gör vi för att kunna hantera ditt ärende och återkoppla till dig. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy. 

De personuppgifter som du skickar till oss via e-post behandlar vi för att kunna hantera och besvara ditt mejl. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Personuppgifter som du skickar in till oss via e-post kommer att behandlas av oss för att vi ska kunna läsa, lagra och besvara ditt meddelande. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy. 

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande i enlighet med vår integritetspolicy.

läs mer  

Här hittar du mer information om hur vi behandlar personuppgifter inom våra olika verksamheter. Länkarna nedan öppnas som PDF.

GDPR - Barngrupper

GDPR - Begravning 

GDPR - Bild och filmmaterial

GDPR - Dop

GDPR - Gravrättsinnehavare

GDPR - Hantering av handlingar

GDPR - Jobbansökningar

GDPR - Konfirmation

GDPR - Medlem i Svenska kyrkan

GDPR - Sociala medier

GDPR - Vigsel

GDPR - Vuxengrupper

GDPR - Informationspolicy för Kärna församling 2020

 

kontakt

Om du har frågor eller önskar information om hur dina personuppgifter behandlas, kontakta församlingsexpeditionen 013-23 05 50.

dataskyddsombud

Församlingen har även ett dataskyddsombud som bevakar dessa frågor. 

Du når Erika Malmberg på Intechrity via e-post erika.malmberg@intechrity.se eller telefon 072-549 64 34.