Kärna församlingsblad

Kärna församlingsblad delas ut av Svenska kyrkan i Kärna församling som oadresserad samhällsinformation till alla hushåll inom församlingen fyra gånger om året.

Kärna församling möter människor mitt i livet med dop, begravningar och
gudstjänster. Med plats för glädje, musik, umgänge, bön, tända ljus och samtal om kristen tro. Församlingsbladet rymmer berättelser om allt detta och bjuder in dig till att vara del av den levande församlingen!

Klicka här för att läsa församlingsbladen digitalt.