Medlemsenkät

Hur vill du se Kärna församling utvecklas?

Svara på tre viktiga frågor om Kärna församling och bidra med dina synpunkter, så att församlingen kan erbjuda en så bra verksamhet som möjligt i framtiden.