Diakoni

Diakoni - kristen tro omsatt i handling!

Diakoni är den kristna tron omsatt i handling

Diakoni är ett centralt begrepp i kyrkan och ska bedrivas i varje församling. Alla döpta har en uppgift att bedriva diakoni. Diakonen har ett särskilt uppdrag att genom sin vigning utföra medmänskliga handlingar i Guds namn. Diakonen ska uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, och försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida, uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

Vill du ha någon att samtala med för att du upplever livet tungt, eller känner dig ensam så hör gärna av dig. Vi kan då bestämma tid då du kan komma till Kärna församlingsgård för samtal, eller också gör vi hembesök.

Vi har varje tisdag träffar för daglediga och pensionärer i Kärna Församlingsgård eller på Kärna Servicehus enligt särskilt schema.

andakt på Äldreboende

Vissa onsdagar har vi andakter på våra olika äldreboenden. Vi besöker också gärna dem som bor där för en kortare eller längre tid.

BESÖKSGRUPPEN

Besöksgruppen är ett samarbete med Röda Korset. Vi besöker sjuka och äldre i deras hem, följer med på läkarbesök och kan vara sällskap vid gudstjänster och andra samlingar. Vi ordnar också samlingar och promenader på våra äldreboende. Första måndagen i varje månad träffas besöksgruppen för planering och utbildning.

Vill du bidra?

Det spelar ingen roll om du är man eller kvinna, ung eller gammal. Du kan välja vad du vill hjälpa till med och vi hjälps alltid åt. Vi blir gärna fler i Besökgruppen och söker även fler kyrkvärdar, som kan finnas till hands vid församlingens gudstjänster. Om du vill göra skillnad och kan bidra med ett par timmar då och då eller en enda punktinsats, så är du varmt välkommen att höra av dig. Vi kan aldrig bli för många!