Personal kopplad till Svenska Kyrkans Unga

Här hittar du kontaktuppgifter till dem som jobbar med Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift.

 • Johannes Fransson

  Karlstads stift

  Stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga och HBTQI+

  Mer om Johannes Fransson

  Johannes kontaktar du om du har frågor om årsmöten, styrelse, administration, medlemssidorna eller ekonomi. Det är också Johannes du tar kontakt med när det gäller Karlstads stifts utbildning för unga ledare.

 • Frida Amundsson

  Karlstads stift

  Stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga (60 %)

  Mer om Frida Amundsson

  Frida kontaktar du om du har frågor angående läger och arrangemang som Svenska Kyrkans Unga arrangerar.

 • Jenny Ragnarsson

  Karlstads stift

  Stiftskonsulent för Unga ledare och Trainee

  Mer om Jenny Ragnarsson

  Jenny är stiftskonsulent för barn, unga och konfirmand. Hon jobbar bland annat med stiftskonfirmanddagen och Ung ledarutbildning.

 • Kristina Stolare

  Karlstads stift

  Stiftspedagog barn/unga, hållbar utveckling

  Mer om Kristina Stolare

  Kristina arbetar för Karlstads stift med inriktning på barn och unga. Kristina är ofta med på arrangemang och håller även tillsammans med de andra i mycket av den fortbildning distriktet och stiftet arrangerar tillsammans.

 • Emmy Lindgren

  Karlstads stift

  Kommininster, Teckenspråkigt arbete

  Mer om Emmy Lindgren

  Emmy är komminister i Norrstrands församling, Karlstads pastorat. Hon är även vald till distriktskaplan av årsmötet och har i sitt förtroendeuppdrag ett särskilt ansvar för distriktets gudstjänstliv.

 • Chatarina Ahlstedt

  Karlstads stift

  Ekonom

  Mer om Chatarina Ahlstedt

  Chatarina arbetar som ekonom för Karlstads stifts prästlönetillgångar, men är även den som håller koll på Svenska Kyrkans Ungas ekonomi.